Məhəmməd Əmin Rəsulzadə
(1884 Bakı - 1955 Ankara)Azərbaycan Istiqlal Hərəkatının ideoloqu,
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin İstiqlalını elan edən Milli Şuranın Sədri

Kitablar Məqalələr Nitqlər/Xitablar

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə
haqqında yazılanlar
Məqalələr


Məhəmməd Əmin Rəsulzadə (1884 - ...)

Bu bloq səhifə dövrü mətbuatda gedən məqalələr videolar və kitablar haqqında məlumatları əhatə edir.

Cəmaət Istiqlala o qədər munis olmuş ,hürriyyət və istiqlal fikri o qədər xalqın canına sinmiş ruhuna işləmişdir ki, indi artıq istiqlal bir firqənin,bir kütlənin arzusu deyil, butun cəmaət vətəni istiqlalsız və dövləti hürriyyətsiz təsəvvür edəmiyor...

Türkəm bu cəhətdən özümü xoşbəxt hiss edirəm !

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə

(1903-1909-cu illər)

"Şərqi-Rus" qəzeti
1. Öz müxbirlərimizdən. Bakı. N 14, 02 may 1909
2. Hümmət və qeyrət vaxtıdır. N 19, 14 may 1903.
3. Elm tərifində deyilibdir. Müxəmməs. N 20, 18 may 1903.

"Hümmət" qəzeti
1. Hümmətür-rical təqləül-cidal. N 3, 1905.

“Dəvəti-Qoç” qəzeti
1.Mərəzimizin çarəsi. N 6, 19 iyul 1906.

“Dəvət” qəzeti
1. Bəlayi əzim. N 14, 20 iyul 1906.
2. Növhə. N 14, 20 iyul 1906.

“İrşad” qəzeti
1. Kənddə müsibət. N 15, 5 yanvar 1906.
2. Mövcibi-heyrət. N 18, 9 yanvar 1906.
3. Təəsüfli halətimiz. N 47, 15 fevral 1906.
4. Qara pul. N 48, 16 fevral 1906.
5. İranda hürriyyət. N 51, 20 fevral 1906.
6. Çin müsəlmanları. N 59, 3 mart 1906.
7. Qiraətxana. N 67, 14 mart 1906.
8. Qiraətxanələrimizə dair. N84, 7 aprel 1906.
9. Fəhləyə dair. Adi iş günü. N 95, 97, 103, 122,
133; 21 və 24 aprel;
10. 3 və 25 may, 7 iyun 1906.
11. Yeni qəzetə. N 108, 9 may 1906.
12. Yenə də müsibətmi? N 127, 31 may 1906.
13. “Tan yuldızı” (Dan yıldızı). N 128, 1 iyun 1906.
14. Yeni inqilab xadimi. N 139, 14 iyun 1906.
15. İranda inqilab. N 145, 24 iyun 1906.
16. İki nüktə. N 156, 4 iyul 1906.
17. İranda “yanvarın doqquzu”. N 159, 7 iyul 1906.
18. “Sükunət”. N 169, 14 iyul 1906.
19. Dəhşətli məbər. N 171, 21 iyul 1906.
20. Daşnaksutyunçuya rədiyyə. N 171, 21 iyul 1906.
21. İran işləri. N 186, 8 avqust 1906.
22. Bu gün. N 208, 4 sentyabr 1906.
23. Edam cəzası. N 208, 4 sentyabr 1906.
24. Oktyabrın 17-si. N 245, 17 oktyabr 1906.
25. Rüstəmin yuxusu. N 260, 9 noyabr 1906.
26. İrana dair. İranda bomba. N 272, 26 noyabr 1906.
27. Araq içməyiniz! N 272, 26 noyabr 1906
28. “Dəbistan”. N 280, 7 dekabr 1906.
29. M.Ə.Rəsulzadənin H. Zərdabinin dəfn mərasimindəki nitqi. N 122, 2 dekabr 1907.
30. Şer. Milliyyət içində mübhəmiyyət. N 124, 6 dekabr 1907.
31. Dövlət duması. N 7, 15 yanvar 1908.
32. Şeyxülislamlığa dair. N 7, 15 yanvar 1908.
33. Müftinlər işləyir. N 8, 17 yanvar 1908.
34. Xırda-mırda. N 8, 17 yanvar 1908.
35. Şaiyat. N 9, 19 yanvar 1908.
36. Xırda-mırda. N 9, 19 yanvar 1908.
37. Keşişlər dövranı. N 10, 22 yanvar 1908.
38. Xırda-mırda. N 10, 22 yanvar 1908.
39. Əhvali-zaman. N 11, 24 yanvar 1908.
40. Özümlü bir iş. N 12, 26 yanvar 1908.
41. Xırda-mırda. Çərənçiyə. N 12, 26 yanvar 1908.
42. Saillərə. N 21, 19 fevral 1908.
43. Qafqazı “unutmayın”. N 33, 15 mart 1908.
44. Qafqazı “unutmayın”. N 34, 17 mart 1908.
45. Cümə məktəbi. N 40, 27 mart 1908.
46. Mərkəz firqəsi. N 42, 31 mart 1908.
47. Mədənçilər ilə fəhlələrin məsləhəti. N 46, 7 aprel 1908.
48. Nə böyük təhqir. N 47, 8 aprel 1908.
49. Duma nə eləmiş? N 48, 10 aprel 1908.
50. Mütaliələrimdən. N 51, 15 aprel 1908.

“Təkamül” qəzeti
1. Şeytan işinin nəticəsi. N 1, 16 dekabr 1906.
2. Milliyyət məsələsi. N 1, 16 dekabr 1906.
3. Hər yandan. N 1, 16 dekabr 1906.
4. Hürriyyəti-mətbuat. Müsəlman mürəttiblərinə dair. N 1, 16 dekabr 1906.
5. Bakı, 23 dekabr. N 2, 23 dekabr 1906.
6. Cavanlarımız. N 2, 23 dekabr 1906.
7. Hər yandan. N 2, 23 dekabr 1906.
8. Milliyyət və ticarət (Ticarətin beynəlmiləlliyi). N 3, 30 dekabr 1906
9. Şahın vəfatına dair. N 3, 30 dekabr 1906.
10. İslam mətbuatı. N 3, 30 dekabr 1906.
11. Hər yandan. N 3, 30 dekabr 1906.
12. Bakı, 10 dekabr. N 4, 11 yanvar 1907.
13. Təbriz vəkillərinin Bakıda təvəqqüfləri. N 4, 11 yanvar 1907.
14. Hər yandan. N 4, 11 yanvar 1907.
15. Bakı, 20 yanvar. N 5, 20 yanvar 1907.
16. Cavaba-cavab. N 5, 20 yanvar 1907.
17. Tənqidçilər. N 5, 20 yanvar 1907.
18. Hər yandan Seçkiçilər. N 6, 27 yanvar 1907.
19. Bakı, 3 fevral. N 7, 3 fevral 1907.
20. İran işləri. N 7, 3 fevral 1907.
21. Nagəhani-bəla. Məişətdən bir səhifə. N 7, 3 fevral 1907.
22. Rus mətbuatı. N 7, 3 fevral 1907.
23. İqnatyevin layihəsi. N 8, 11 fevral 1907.
24. Hər yandan. N 8, 11 fevral 1907.
25. Rus mətbuatı. “Bürokratiya və müsəlman
məktəbləri”. N 8, 11 fevral 1907.
26. İbrət almalı. N 8, 11 fevral 1907.
27. Bakı, 17 fevral. N 9, 11 fevral 1907.
28. İran işləri. Axırıncı vaqiələr. N 9, 17 fevral 1907.
29. “Şureyi-Osmani”. N 9, 17 fevral 1907.
30. Hər yandan. N 10, 24 fevral 1907.
31. Hər yandan. İndi hamı tələsir. N 11, 3 mart 1907.
32. Bakı, 12 mart. N 12, 12 mart 1907.
33. İkinci duma. N 12, 12 mart 1907.
34. Hər yandan. Hayandan başlayaq. N 12, 12 mart 1907.
35. Firqələr və cəmiyyətlər. Qaragüruhçular. N 12, 12 mart 1907.
36. Bakı, 17 mart. N 13, 17 mart 1907.
37. Hər yandan. N 13, 17 mart 1907.
38. Bakı, 26 mart. N 14, 26 mart 1907.
39. İslam mətbuatı. N 14, 26 mart 1907.

“Yoldaş” qəzeti
1. İkinci müəllimlər ictimai. N 1, 22 avqust 1907.
2. Bakı, 29 avqust. N 2, 29 avqust 1907.
3. Osmanlı əhrarı. N 2, 29 avqust 1907.
4. Skvaznyak. N 3, 1 sentyabr 1907.
5. Həftə məktəbi. N 2, 1 sentyabr 1907.

“Füyuzat” jurnalı (şerlər)
1. Həsbi-hal. N 30, 12 oktyabr 1907.
2. Təsərrüvati-əhraranə. N 32, 24 oktyabr 1907.

“Tərəqqi” qəzeti
1. İrana dair. Təbriz əhvalatı. N 32, 10 avqust 1908.
2. Təbrizdən (xüsusi müxbirlərimizdən). N 43, 3 sentyabr 1908.
3. Cümə məktəbi. N 53, 16 sentyabr 1908.
4. Təşəkkür. N 56, 19 sentyabr 1908.
5. Kooperativ cəmiyyətləri. N 58, 65, 68, 77, 84, 102; 12, 30 sentyabr; 3, 16, 24 oktyabr, 14 noyabr
1908.
6. Realni məktəbində müsəlman əlifba sinfi. N 59, 23 sentyabr 1908.
7. Şeytan bağlıdır. N 60, 24 sentyabr 1908.
8. Məhəmmədəli şahın fərmanı. N 63, 64; 28 və 29 sentyabr 1908.
9. Neft mədənləri. N 66, 67, 74; 1, 2 və 12 oktyabr 1908.
10. Yerli məktəblər. N 70, 7 oktyabr 1908.
11. Tələbələr ixtişaşı. N 71, 8 oktyabr 1908.
12. Nə etməlidir? N 72, 9 oktyabr 1908.
13. Vəhşətimizə payan gərək. N 73, 10 oktyabr 1908.
14. Eydi-fitr münasibətilə. İşsiz. N 76, 14 oktyabr 1908.
15. İrandan bizə yazırlar. N 76, 14 oktyabr 1908.
16. Xeyriyyə və maarif cəmiyyətlərimiz. N 78, 17 oktyabr 1908.
17. Harda qaldılar? N 80, 20 oktyabr 1908.
18. Bakı bəndəri. N 81, 21 oktyabr 1908.
19. Xatirə. N 82, 23 oktyabr 1908.
20. Qafqaz yaddan çıxmış. N 83, 23 oktyabr 1908.
21. Körpü həmmalları. N 88, 29 oktyabr 1908.
22. Qorxudurlar. N 89, 30 oktyabr 1908.
23. “Hesab məsələləri”. N 91, 2 noyabr 1908.
24. Zemstvo islahatı xüsusunda. N 103, 16 noyabr 1908.
25. Zemstvo islahatı barəsində. N 104, 17 noyabr 1908.
26. İbtidai yerli məktəblər. N 107, 20 noyabr 1908.
27. Mətbuat xüsusunda. N 108, 21 noyabr 1908.
28. Tədrismi, ticarətmi? N 108, 21 noyabr 1908.
29. Müəllimlər gərək. N 109, 23 noyabr 1908.
30. İcmali -siyasi. İran, Türkiyə, Rusiya. N 110, 24 noyabr 1908.
31. Fitnə və provokasiya. N 112, 26 noyabr 1908.
32. Milliyyət və əyalət məsələsi. N 113, 27 noyabr 1908.
33. Dövlət duması. Yəhudi məsələsi. N 118, 4 dekabr 1908.
34. Ehtiyac nəyədir. N 119, 5 dekabr 1908.
35. Müsəlmanlar üçün gecə kursları açıldı. N 120, 7 dekabr 1908.
36. İran işlərinə dair. N 124, 11 dekabr 1908.
37. Qafqaz barəsində. N 126, 14 dekabr 1908.
38. Çarəsi nədir?. N 127, 15 dekabr 1908.
39. Zaqafqaz zemstvo smeti. N 136, 26 dekabr 1908.
40. Nə dəhşətli bir gülüş! Nə acı bir istehza! N 9, 12 yanvar 1909.
41. İran işlərinə dair. Bəxtiyar eli nə politika tutuyor?! N 412, 15 yanvar 1909.
42. Bir qocanın müsibəti. N 23, 30 yanvar 1909.
43. Gecə dərslərindən təəssüratım. N 24, 1 fevral 1909.
44. Açıq terror. N 37, 16 fevral 1909.
45. İran məktubları. Rəşt cəşni eydiyyə. N 57, 18 mart 1909.
46. İran məktubları. Rəştdən. N 59, 20 mart 1909.
47. İran məktubları xüsusi müxbirimizdən. Rəştdən rus kazakları. N 60, 23 mart 1909.
48. İran məktubları. Mazandaran vaqeəsinin təfsilatı. N 64, 26 mart 1909.
49. İran məktubları. Qəzvin səmti. Rəştdən. N 74, 9 aprel 1909.
50. İran məktubları. Tehran kompaniyaçıları. N 75, 16 aprel 1909.
51. İran məktubları. Rəşt. Rus iqdamatı. N 76, 12 aprel 1909.
52. İran məktubları. Rus nümayişi. N 77, 13 aprel 1909.
53. İran məktubları. Mitinq. N 83, 20 aprel 1909.
54. İran məktubları. Culfa. N 110, 21 may 1909.
55. İran məktubları. Culfada təftişat və həbslər. N 112, 24 may 1909.
56. İran məktubları. Xüsusi müxbirimizdən (Təbrizdən). N 116, 28 may 1909.
57. Xüsusi teleqraflar. N 116, 28 may 1909.
58. İran məktubları (Təbrizdən). Səttarxan, Bağırxan nə üçün bəstə getdilər. N 117, 29 may 1909.
59. İran işləri. İran məktubları. Vəzi-siyasi. N 119, 1 iyun 1909.
60. İran işləri. İran məktubları (Təbriz). Əncümənin ərzi-halı. N 121, 31 iyun 1909.
61. Yol təəssüratı. N 122, 4 iyun 1909.
62. İran məktubları. Yol təəssüratı. Təbrizdə. N 129, 12 iyun 1909.
63. İran məktubları. Urmiyə. N 130, 14 iyun 1909.
64. İran məktubları. Keçən nömrədən mabədi. N 131, 15 iyun 1909.
65. Yol təəssüratı. Təbriz-Urmiyə yolu. N 135, 19 iyun 1909.
66. İran işləri. İran məktubları. Urmiyədən möhtəşəmüssəltənə. N 136, 20 iyun 1909.
67. Yol təəssüratı (keçən nömrədən mabədi). N 137, 22 iyun 1909.
68. Yol təəssüratı (keçən nömrədən mabədi). N 139, 24 iyun 1909.
69. Yol təəssüratı. Urmiyədən. N 140, 25 iyun 1909.
70. Yol təəssüratı. Urmiyədən (keçən nömrədən mabədi). N 141, 26 iyun 1908.
71. İran məktubları. Müxabiri məxsusimizdən. Osmanlı-İran hadisəsi.
72. Urmiyədən. N 142, 28 iyun 1909.
73. Qəribə bir boykot (müxbiri məxsusimizdən). Təbrizdən. N 143, 29 iyun 1909.
74. Yol təəssüratı. Xüsusi müxbirimizdən. Urmiyə. N 144, 30 iyun 1909.
75. Yol təəssüratı. Urmiyədə (Müxabiri-məxsusimizdən). Müsəlmanlar. N 145, 1 iyul 1909.
76. Yol təəssüratı (müxabiri-məxsusimizdən). Din bazarı. N 148, 5 iyul 1909.
77. Xüsusi müxbirimizdən gələn teleqraflar. N 151, 8 iyul 1909.
78. İran məktubları. Rəştdən. N 155, 13 iyul 1909.
79. Tehran fəthinin təfsilatı (müxabiri-məxsusimizdən). N 160, 161; ; 19 və 20 iyul 1909.
80. İran məktubları (müxabiri-məxsusimizdən). Vürudi-mövkibiməsud. N 162, 21 iyul 1909.
81. İran məktubları (müxabiri-məxsusimizdən). Tehran fəthi. N 163, 22 iyul 1909.
82. Tehranın fəthindən sonra İran məktubları.N 166, 26 iyul 1909.
83. Edam cəzaları (müxabiri-məxsusimizdən). N 166, 26 iyul 1909.
84. İran məktubları. Tehranın mühafizəsi (müxabiriməxsusimizdən). N 167, 27 iyul 1909.
85. İran məktubları (müxabiri-məxsusimizdən). Əsasiyyeyisəltənət. N 168, 28 iyul 1909.
86. Tehran (xüsusi müxbirimizdən).N168,28 iyul1909.
87. Zillisultan geri qaytarılır – Mir Haşım asıldı. N 168, 28 iyul 1909.
88. İran məktubları (xüsusi müxbirimizdən) keçən nömrədən mabədi. Silahxurilər. N 169, 29 iyul 1909.
89. İran məktubları (müxabiri-məxsusimizdən).N170 30 iyul,1909
90. İndiki və gələcək məqsədlər. N 170, 30 iyul 1909.
91. İran məktubları (müxabiri-məxsusimizdən). Edam cəzaları. N 172, 3 avqust 1909.
92. İran məktubları (müxabiri-məxsusimizdən). İcrayi-intixabat. N 173, 4 avqust 1909.
93. Tehran vəqayei (müxabiri-məxsusimizdən). Vanekdə bir ixtişaş. N 174, 5 avqust 1909.
94. İran məktubları (müxabiri-məxsusimizdən). Rus səfarətində. N 175, 6 avqust 1909.
95. Tehran vəqayei (müxabiri-məxsusimizdən). Pul istehsalı. N 176, 7 avqust 1909.
96. Xüsusi müxbirimizdən teleqraf. “Tərəqqiyə nisbətən əltafi humayuni. N 176, 7 aqust
97. İran məktubları (müxabiri-məxsusimizdən). Vəzi-haliyyə. N 177, 9 avqust 1909.
98. İran məktubları (müxabiri-məxsusimizdən). Edam və töqvif. N 179, 11 avqust 1909.
99. İran məktubları (müxabiri-məxsusimizdən). İstiqbali-milli. N 180, 12 avqust 1909.
100. İran məktubları (müxabiri-məxsusimizdən). Mütləqiyyətihakimə. N 183, 16 avqust 1909.

“Volna” jurnalı
1. Gənc türklərin son qələbəsi haqqında. N 1, 1909.

1909-1914-cü illər

Tehran, “İrani-Nov” qəzeti
1. Bizim məramımız. N 1, 23 avqust 1909.
2. İspaniya və Mərakeş. Müharibə və inqilab. N 1, 23 avqust 1909.
3. Hazırkı vəziyyətin icmalı. N 4, 26 avqust 1909.
4. Sued fəhlələri. N 7, 31 avqust 1909.
5. Məhəmmədəli Mirzənin səfərnaməsi. N 49, 23 oktyabr 1909.
6. Yuxudur, yoxsa həqiqət? N 50, 26 oktyabr 1909.
7. İranın indiki siyasi vəziyyəti və ya dərəbəylik. N 61, 8 noyabr 1909.
8. Parlament nə vəziyyətdə açılır? N 67, 15 noyabr 1909.
9. Millət vəkilləri. N 67, 15 noyabr 1909.
10. Yeni tərzi hərəkət. N 83, 7 dekabr 1909.
11. Bizim rəsmi dilimiz yoxdur. N 99, 27 dekabr 1909.
12. Şikayətin başlanması. N 101, 29 dekabr 1909.
13. Yapon və rus. N 110, 13 yanvar 1909.
14. Şər arvadlar. N 111, 14 yanvar 1910.
15. Əhərdə vəziyyət. Ruslar Əhərdə. N 112, 16 yanvar 1910.
16. Biçarə mətbuat. N 113, 17 yanvar 1910.
17. Edamın ağır xatirəsi. N 121, 31 yanvar 1910.
18. “Şəms” qəzeti. N 137, 20 fevral 1910.
19. Parlamentdə coşğunluq. N 153, 10 mart 1910.
20. Quyruqlu ulduzun təsirləri. N 166, 30 mart 1910.
21. Bakı qoçuları. N 168, 2 aprel 1910.
22. Çörək məsələsi. N 173, 9 aprel 1910.
23. Yaxın adamlarıma məktub. N 185, 23 aprel 1910.
24. Uşaqlıq xatirəsi. N 188, 26 aprel 1910.
25. Həzrəti “Niş”dən izahat. N 199, 9 may 1910.
26. Vəsiyyətnamə. N 206, 17 may 1910.
27. Heyvanların konserti. N 213, 25 may 1910.
28. Müsahibənin tərcüməsi. N 216, 28 may 1910.
29. İki il bundan qabaqkı faciə. N 220, 1 iyun 1910.
30. Vədin icrası. N 221, 4 iyun 1910.
31. Mətbuat azadlığı. Mühafizəkar və ya sosialist-mühafizəkar partiyalarının tənqidi.N 28, 34, 40, 46, 50, 53; 28 aprel 6, 11, 20, 24, 28 may 1911.

İstanbul “Türk Yurdu” jurnalı
1. İran türkləri. N 4, 1911; N 2, 6, 9, 10, 12,24, 1912. (Cəmi: 7 məqalə)

İstanbul, “Səbilürrəşad”(“Doğru Yol”)
1. İran nədir? N 30 (212) 13 (26) sentyabr 1912
2. Hökuməti-Osmaniyyə ilə İran arasında maddi və mənəvi rabitələr. N 31 (213) 20 sentyabr;
14 oktyabr 1912.
3. Düşmənin hücumunu bəklərkən. N 32 (214) 27 sentyabr ;10 oktyabr 1912.
4. İran tarixçeyi-inqilabı:Nəsrəddin şah dövrü. N 33 (215) 17 oktyabr 1912.
5. İnqilab mütəfəkkiri və mühərrirləri. N 34 (216), 24 oktyabr 1912.
6. Dövri-istibdadi məmurin. N 35 (217), 31 oktyabr 1912.
7. Müzəffərəddin şah dövrü. N 36 (218), N 40 (222), 7 noyabr, 12 dekabr 1912.


“İqbal” qəzetində 1913-1914 cü illərdə
nəşr edilmiş yazıları

1. Təzə kitablar. N 344, 28 aprel 1913.
2. Doğru yol. N 376, 4 iyun 1913.
3. Həsbi-hallar:ibrət günləri. N 377, 5 iyun 1919.
4. Yeni Osmanlı kabinəsi və Tələt bəy. N 379, 7 iyun 1913.
5. Erməni məsələsindən bir az. N 380, 9 iyun 1913.
6. Bir az da ərəb məsələsindən. N 384, 13 iyun 1913.
7. Metrik şəhadətnaməsi. N 385, 14 iyun 1913.
8. Salarüddövlə. N 386, 16 iyun 1913.
9. Həsbi-hallar. Ümid işıltıları. N 387, 17 iyun 1913.
10. Nasirülmülk. N 391, 21 iyun 1913.
11. Balkanlarda hərb. N 392, 23 iyun 1913.
12. Türkiyədə qadınlar. N 397, 398, 403, 420,
422; 28 və 30 iyun, 5, 25 və 28 iyul 1913.
13. Həsbi-hallar. Həyatı sevməli. N 399, 1 iyul 1913.
14. Rus-müsəlman məktəblərində türkcə tədrisi. N 402, 4 iyul 1913.
15. Tənqidə ehtiyac var. N 476, 10 oktyabr 1913.
16. Səid Nəbiyevin xitabəsi. N 480, 15 oktyabr 1913.
17. Əlifba bayramı. N 486, 20 oktyabr 1913.
18. Tənqid və təqriz. N 497, 5 noyabr 1913.
19. Hədəfi-amalıma. N 501, 10 noyabr 1913.
20. Tənqid və təqriz. N 504, 13 noyabr 1913.
21. Qardaşım, arkadaşım. N 505, 14 noyabr 1913.
22. Oxşama. Məhərrəmlik münasibətilə. N 509, 19 noyabr 1913.
23. Tənqid və təqriz. “Bustan”. N 513, 515; 24 və 28 noyabr 1913.
24. Tənqid və təqriz. “Bahadır və Sona”. N 523, 528, 535, 541; 8, 13, 22 və 29 dekabr 1913.
25. İdarəyə məktub. N 532, 18 dekabr 1913.
26. “Yezid ibn Müaviyə”. N 536, 23 dekabr 1913.
27. Müarizlərimə. N 560, 561, 23 , 24 yanvar 1914.
28. “Əhdə vəfa”. N 562, 26 yanvar 1914.
29. Əsli və Kərəm. N 568, 3 fevral 1914.
30. Gülünc gecələr. N 573, 9 fevral 1914.
31. “Şah Abbas və Xurşidbanu”. N 592, 3 mart 1914.
32. Novruz münasibətilə. N 599, 13 mart 1914.
33. Əlifba məsələsi. Mühüm bir xəbər münasibətilə. N 607, 23 mart 1914.
34. Tənqid və təqriz. “Balalara hədiyyə”. N 631, 20 aprel 1914.
35. Siyavuş. N 636, 25 aprel 1914.
36. Yaram-yaram. N 638, 28 aprel 1914.
37. Əbədi bir gün. N 649, 11 may 1914.
38. Türklərin müzəffəriyyəti. N 657, 20 may 1914.
39. Belçikanın fəlakəti. N 753, 2 oktyabr 1914.
40. Mühüm məsələlər. N 754, 3 oktyabr 1914.
41. Petroqrad müsəlmanlarının müraciəti. N 755, 5 oktyabr 1914.
42. Fədai. N 756, 6 oktyabr 1914.
43. Müharibə vergisi. N 756, 6 oktyabr 1914.
44. Müharibə gedişi. N 758, 8 oktyabr 1914.
45. Nəticeyi-hərb nə cür olacaq? N 761, 12 oktyabr 1914.
46. Rusiya əhvali-iqtisadiyyəsi və gömrük islahı. N 765, 16 oktyabr 1914.
47. Qurban münasibətilə. N 766, 17 oktyabr 1914.
48. “Qaçaq Kərəm”. N 767, 19 oktyabr 1914.
49. Misir tarixindən bir səhifə. N 774, 775, 776; 27, 28, 29 oktyabr 1914.
50. Yalançının hafizəsi olmaz. N 777, 30 oktyabr 1914.
51. Yezidilər. N 778, 783; 31 oktyabr, 6 noyabr 1914.
52. Çindonun alınması. N 779, 2 noyabr 1914.
53. Rüstəm və Zöhrab. N 779, 2 noyabr 1914.
54. Müharibə və millətlər. N 782, 5 noyabr 1914.
55. Səttar xan. N 786, 10 noyabr 1914.
56. Erməni məsələsi ətrafında. N 786, 10 noyabr 1914.
57. Balkan dövlətləri. N 787, 11 noyabr 1914.
58. Gəlirə görə vergi. N 788, 12 noyabr 1914.
59. Aşura. N 790, 1914.
60. Sinusilər. N 792, 793, 796; 19, 20, 24 noyabr 1914.
61. İslahat ümidində. N 794, 21 noyabr 1914.
62. İran məclisi-millisinin açılması. N 796, 24 noyabr 1914.
63. Müsəlman unas cəmiyyəti-xeyriyyəsi. N 798, 26 noyabr 1914.
64. İngilislər Misirdə. N 800, 28 noyabr 1914.
65. Üçüncü məclis. N 803, 2 dekabr 1914.
64.İngiltərədə daxili əngəllər. N 804, 3 dekabr 1914.
65.İtaliyanın vəziyyəti. N 805, 4 dekabr 1914.
66.Diyanət, milliyyət və məişət. N 811, 11 dekabr 1914.
67.“Nadir şah”. N 813, 14 dekabr 1914.
68. Kənd məktəbləri xüsusunda. N 815, 16 dekabr 1914.
69. Təlimi-ümumi məsələsi(I). N 818, 19 dekabr 1914;
70.Təlimi-ümumi məsələsi(II).N 822, 24 noyabr 1914.
71. Drama tapıldı (“Gaveyi-ahəngər”dən aldığım təəssürat). N 21 dekabr 1914.
72. Diqqət olunacaq iki məsələ. N 820, 22 dekabr 1914.
73. Qurama. N 826, 30 dekabr 1914.
74. Yenə kənd məktəbləri haqqında. N 827, 31 dekabr 1914.

“İqbal” qəzetində 1915 –ci ildə nəşr edilmiş yazıları
75. Yaponiya məsələsi. N 828, 1 yanvar 1915.
76. Qurama. N 830, 4 yanvar 1915.
77. Əsli və Kərəm. N 832, 6 yanvar 1915.
78. Avstriya əhvalı. N 834, 8 yanvar 1915.
79. Azərbaycan xatiratından (Təbriz). N835, 9 yanvar 1915.
80. Qurama. N 837, 12 yanvar 1915.
81. Milli bir vəzifə qarşısında. N 838, 13 yanvar 1915.
82. Tarixi vaqeələr qarşısında (Qonşuluq münasibəti). N 839, 14 yanvar83915.
84. Bu gün münasibətilə (İşıqlı bir gün – Mövludi Nəbi!). N 840, 15 yanvar 1915.
85. Arşın mal alan. N 841, 18 yanvar 1915.
86. Hərbzadə müsəlmanlar üçün. N841, 18 yanvar 1915.
87. Əndişəli əlamətlər. N 843, 20 yanvar 1915.
88. Bir münaqişə münasibətilə. N 846, 23 yanvar 1915.
89. Almaniya ilə İngiltərə. N 847, 26 yanvar 1915.
90. Gürcüstanın böyük şairi. N 850, 28 yanvar 1915.
91. Möhtəşəm və milli bir gün. (Gürcü şairi Akakinin mərasimidəfnindən.) N 862, 11 fevral 1915
92. Müsəlman mətbuatı nümayəndəsi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin nitqi. N 862, 11 fevral 1915.
93. Şeyxülislamın təsdiqi münasibəti il. N 864, 13 fevral 1915.
94. Tanrıquliyevin benefisi. N 865, 15 fevral 1915.
95. Bayramın yaxınlaşması münasibəti ilə. N 869, 19 fevral 1915.
96. Cəmiyyəti-xeyriyyə rəisinin izahları münasibəti ilə. N 872, 23 fevral 1915.
97. Müslüm bəyin benefisi. N 881, 5 mart 1915.
98. Vəliəhdin Təbrizə gəlməsi münasibəti ilə. N 882, 6 mart 1915.
99. Novruz. N 884, 9 mart 1915.
100. “Qardaş köməyi” nəşri münasibəti ilə. N 885, 13 mart 1915.
101. Bayram təəssürlərindən. N 890, 19 mart 1915.
102. Bəzi yazılar münasibəti ilə. N 891, 20 mart 1915.
103. Yəhudi istiqlalı. N 892, 22 mart 1915.
104. Dəlil və sübut arxasında. N 900, 31 mart 1915.
105. Bakı darülmüəllimi münasibəti ilə. N 903, 3 aprel 1915.
106. Boğazlar məsələsi. N 904, 5 aprel 1915.
107. Gələcək duma seçkiləri. N 911,13 aprel1915.
108. İran əhvalından bir az. N 912, 14 aprel 1915.
109. Yenə darülmüəllimin haqqında. N 913, 15 aprel 1915.
110. İran böhranı. N914,16 aprel 1915.
111. Müdhiş rəqəmlər, acı həqiqətlər! N 917, 20 aprel 1915.
112.. Məcburi qərardadlar həqqində. N 922, 26 aprel 1915.

“Şəlalə” jurnalı
1. Asan dil –“yeni lisan”. N 19, 20; 15, 22 iyun 1913.
2. Yeni lisançılar və türkçülər. N 24, 25; 20 və 27 iyul 1913.
3. Dil ictimai mühüm bir amil. N 27, 10 avqust 1913.

“Bəsirət” qəzeti
1. Bəsirət gərək! N 1, 12 aprel 1914.
2. Kənd məktəbləri və müəllimsizlik. N 2, 19 aprel 1914.
3. Peterburq müşavirə məclisi. N 3, 1914.
4. Bizdə maarif işi. N 4, 3 may 1914.
5. Bəlaya qarşı. N 5, 10 may 1914.
6. Qafqasiya ali məktəbi. N 6, 17 may 1914.
7. Cəmiyyətlərimiz. N 8, 31 may 1914.
8. “Yədi-bəyza”. N 9, 7 iyun 1914.
9. Yenə Peterburq müşavirəsi barəsində. N 10, 15 iyun 1914.
10. Təlaq məsələsi. N 11, 5 iyul 1914.

“Dirilik” jurnalı
1. Dirilik nədir? N 1, 16 sentyabr 1914.
2. Milli dirilik (I). N 2, 2 oktyabr 1914;
4. Milli dirilik (II). N 3, 14 oktyabr 1914;
5. Milli dirilik (III). N 4, 1 noyabr 1914;
6. Milli dirilik (IV). N 5, 16 noyabr 1914;
7. Milli dirilik (V). N 6, 1 dekabr 1914;
8. Milli dirilik (VI). N 7, 10 dekabr 1914;
9. Milli dirilik (VII). N 8, 1 yanvar 1915.

“Yeni İqbal”

1. “Yaponiyanın qələbəsi”. 28 aprel 1915, N1.
2. “Bəstəkarın benefisi”. 30 aprel 1915, N1.
3. “İqbal idarəsi tərəfindən”. 01 may 1915, N4.
4. “Duma intixabları”. 1 may 1915, N4.
5. “Məcburi qərardadlar haqqında”. 4 may 1915, N6.
6. “Qurama”. 5 may 1915, N7.
7. “Qardaş günü”. 6 may 1915, N8.
8. “Bu gün”. 7 may 1915, N9.`
9. “Qardaş köməyinin müvəffəqiyyəti”. 10 may 1915, N11.
10. “Təbib köməyi gərək”. 11 may 1915, N12.
11.”Qurama”.19 may 1915, N19

“Qurtuluş” jurnalı
1. Qurtuluş.1 oktyabr 1915, N1 “Qurtuluş” jurnalı

“Açıq söz” ( 1915-1916-cı illər)
1.Tutаcаğımız yоl. 2 oktyabr 1915, N1
2. Yеni dахiliyyə vəziri. 4 oktyabr 1915, N2
3. İmdiki əhdlər. 6 oktyabr 1915, N4
4. Хristiаn оlmаyаn dəvа vəkilləri həqqində. 7 oktyabr 1915, N5
5. Еhtiyаclаrımız. 9 oktyabr 1915, N6
6. Bаhаlıq və qəhət .11 oktyabr 1915, N7
7. Müsəlmаn dəva vəkilləri həqqində .12 oktyabr 1915, N8
8. Bеrlin – Bаğdаd. 13 oktyabr 1915, N9
9. Vаqоn məsələsi.14 oktyabr 1915, N10
10. Məkulat məsələsi. (Dumа iclаsı münаsibətilə)15 oktyabr 1915, N11
11. Polşa müsəlmanları.16 oktyabr 1915, N12
12. Bugünki günlər.18 oktyabr 1915, N13
13. İki yоl аyrıcındа.19 oktyabr 1915, N14
14. Milliyyət və bəşəriyyət. 21 oktyabr 1915, N16
15. Аcаrаlılаr və kаrslılаrın işi. 22 oktyabr 1915, N17
16. Bаlkаn əhvаlı. Еtilаf kаbinələri və sülh хəbərləri.23 oktyabr 1915, N18
17. Bugünki sеçkilər.25 oktyabr 1915, N19
18. Ürəksiz dоktоr.26 oktyabr 1915, N20
19. Hicrətdən 1334.28 oktyabr 1915, N21
20. İrаn böhrаn içində.2 noyabr 1915, N26
21. Müftilik məsələsi.4 noyabr 1915, N28
22. Bir mоizə münаsibətilə.10 noyabr 1915, N31
23. Bаyrаmlаr məsələsi.12 noyabr 1915, N33
24. İcmаli – əhvаl.19 noyabr 1915, N34
25. Cəmiyyəti-хеyriyyənin оn illigi.15 noyabr 1915, N35
26. Bu işləri kim görsün.16 noyabr 1915, N36
27. İrаn üsyаn içində.19 noyabr 1915, N39
28. İcmаli-əhvаl. 20 noyabr 1915, N40
29. Milli qərzlər .22 noyabr 1915, N41
30. Dumаnın аçılаcаğı münаsibətilə. 23 noyabr 1915, N42
31. Qurаmа. 24 noyabr 1915, N43
32. Müəllimlər ictimаi.26 noyabr 1915, N45
33. Qurаmа.26 noyabr 1915, N45
34. İcmаli-əhvаl. 27 noyabr 1915, N46
35. İrаn uzаtmаsı. 28 noyabr 1915, N47
36. İrаn qаtışdı. 30 noyabr 1915, N49
37. Qаfqаsiyаnın еhtiyаclаrındаn. 1dekabr 1915, N50
38. İcmаli – əhvаl. 4 dekabr 1915, N53
39. Türkistаn üçün mühüm bir аrzu. 10 dekabr 1915, N58
40. İcmаli-əhvаl.11 dekabr 1915, N59
41. Yеnə müəllimlər ictimаi həqqində.15 dekabr 1915, N62
42. İngilislərə qаrşı. 17 dekabr 1915, N63
43. İcmаli – əhvаl. 18 dekabr 1915, N64
44. Qurаmа. 20 dekabr 1915, N65
45. Blоk və frаksiyа məsələsi. 22 dekabr 1915, N67
46. Qаfqаsiyа millətləri münаsibаtındаn. 23 dekabr 1915, N68
47. İcmаli – əhvаl. 25 dekabr 1915, N69
48. Milаddаn 1916. 1 yanvar 1916, N75
49. İngiltərənin bir qərаrı. 4 yanvar 1916, N77
50. Mübarək mövlud. 5 yanvar 1916, N78
51. Böyük bir хətа. Mövlud günü təəssürаtındаn. 7 yanvar 1916, N79
52. Qurаmа. 20 yanvar 1916, N90
53. Yеnə frаksiyаnın mürаciəti həqqində. 22 yanvar 1916, N92
54. Оn illik bir həyаtı düşünürkən. Vоlqаbоyu mətbuаtının bаyrаmı münаsibətilə. 25 yanvar 1916, N94
55. Çin əhvаlı. 28 yanvar 1916, N96
56. Dövlət dumаsının аçılmаsı. 19 yanvar 1916, N97
57. Gürcü məsləkdaşımızla bəhsimiz. 31 yanvar 1916, N99
58. Bir аz dа tаriхdən. "Ənuşirəvаni-аdil" pyеsi münаsibətilə. 2 fevral 1916, N101
59. Hаşım bəy Vəzirоv. 7 fevral 1916, N105
60. Dumаnın аçılışı münаsibətilə. 9 fevral 1916, N107
61. Qurаmа. "Yеni İqbаl"ın tərcüməsi. 19 fevral 1916, N115
62. Dəmavənd ilə Nеvаdаn iki аvаz. 23 fevral 1916, N118
63. Bəst. 26 fevral 1916, N121
64. Dumаmızın sоn qərаrı. Dövlət dеgil, şəhər dumаmızın. 28 fevral 1916, N122
65. Qurama. 2 mart 1916, N125
66. Yеni şəhər qərаrdаdi. 3 mart 1916, N126
67. Qurtuluş bаyrаmı. Nоvruz – yеni gün!. 8 mart 1916, N130
68. İbn Sinа yurdundа. 14 mart 1916, N132
69. Qurаmа. 18 mart 1916, N136
70. Tövbə еdildimi?. 23 mart 1916, N140
71. "Nicаt" intiхаbi həqqində. 28 mart 1916, N144
72. Zеmstvо Şurаsı. 3 aprel 1916, N149
73. Məаrif Şurаsı. 7 aprel 1916, N153
74. Zеmstvо. 8 aprel 1916, N154
75. Qurаmа. 8 aprel 1916, N154
76. Yеnə də müftilik məsələsi. 10 aprel 1916, N155
77. Zеmstvо II (Аsаn müsаhibələr). 12 aprel 1916, N157
78. Bürо qurulmаqdаdır. 13 aprel 1916, N158
79. Qurаmа. 13 aprel 1916, N158
80. Zеmstvо III. 14 aprel 1916, N159
81. Mоllа Nəsrəddin. 22 aprel 1916, N166
82. Zеmstvо Şurаsı. 25 aprel 1916, N168
83. Аnlаşılmаsı lаzım bir nöqtə. 28 aprel 1916, N171
84. "Ölülər”. 1 may 1916, N173
85. Qurаmа. 5 may 1916, N177
86. Zеmstvо Şurаsı. 8 may 1916, N179
86. Şuradakı ürəfamızın bir xətası. 13 may 1916, N184
87. Siyаsi intriqаlаr. 16 may 1916, N186
88. Qаfqаsiyа zеmstvоsu və müsəlmаn frаksiyаsı. 18 may 1916, N188
89. Qurаmа. 23 may 1916, N192
90. Lоrd Kiçnеr. 27 may 1916, N196
91. Еrməni dеmоkrаtizmi həqqində (Dəgişik bir tərcümə münаsibətilə).... 29 may 1916, N197
92. Bugünki yığınаq. 3 iyun 1916, N202
93. Məktəb və mədrəsə15, 16, 17, 21, 27, 31 mart, 4 aprel, 2,6,7, 10 iyun
1916, N133, 134, 135, 138, 143, 147, 150, 1201, 204, 205, 208;
94. Bir münasibətlə. 6 iyun 1916, N204
95. Sabantuy. 8 iyun 1916, N206
96. Qurаmа. Məsələlər. 13 iyun 1916, N210
97. Qurаmа. 14 iyun 1916, N211
98. Qurаmа. İki pəhlivаnın mübаrizəsi (Lоtuluq аləmindən götürülmə bir hеkаyə). 19 iyun 1916, N215
99.Qurаmа. 21 iyun 1916, N217
100.Оrucluq хаtirаtı. İstаnbuldа rаmаzаnlıq. 24 və 26 iyun 1916, N220, 221
101.Qurаmа. 30 iyun 1916, N225
102.Qurama. Yol ötən müxbir (Xəyal degil, həqiqət). 4 iyul 1916, N228
103.İran əhvali-siyasiyyəsi. 7 iyul 1916, N231
104.İran elləri. 18 iyul 1916, N237
105.Rus - ingilis - İrаn еtilаfi. 28 iyul 1916, N244
106.İrаn ilə Türkiyə münаsibаti. 29 iyul 1916, N245
107.Unudulmuş sürgünlər. 5 avqust 1916, N251
108.Bizdə kooperativ təşəbbüsləri. 14 avqust 1916, N258
109.Türkiyədə еrmənilər. 15 avqust 1916, N259
110.Vüsuqüddövlə kаbinəsi. 21 avqust 1916, N264
111.Müsəlmanların dəvətdən azadlığı. 22 avqust 1916, N265
112.Təarüf məsələsi. 30 avqust 1916, N272
113.Tərbiyədə mühüm bir nöqtə. 2 sentyabr 1916, N275
114."Allah xofu. 7 sentyabr 1916, N279
115.Hоllаndаyа nə оluyоr. 8 sentyabr 1916, N280
116.Bаkı sеminаriyаsı. 9 sentyabr 1916, N281
117.Fənn və iхtirа üçün. 12 sentyabr 1916, N283
118.Sülh məsələsi. 14 sentyabr 1916, N285
119.Firidun bəy Köçərli məktubuna aid. 23 sentyabr 1916, N290
120.Qurban. 25 sentyabr 1916, N291
121.Quldur məsələsindəki münаqişə münаsibətilə. 28 sentyabr 1916, N292
122.Qurаmа. 5 oktyabr 1916, N298
123.Getdigimiz yol("Açıq söz"ün bir illik davamı münasibətilə). 9 oktyabr 1916, N299
124.Qurama. 11 oktyabr 1916, N300
125.Nə Qаfqаsiyа, nə də İrаn. 14 oktyabr 1916, N303
126.Hicrətdən 1335.16 oktyabr 1916, N304
127.Qurаmа. 18 oktyabr 1916, N306
128.Bizə nə kibi məktəb lаzım. 18 oktyabr 1916, N306
129.Müəllimlər kursu. 24 oktyabr 1916, N311
130.Həyаtə dəvət. 24 oktyabr 1916, N312
131.Аnаdоlunun istimdаdi. 3 noyabr 1916, N318
132.Dаrülmüəlliminlərdə inоrоdislər. 11 noyabr 1916, N325
133.Yеnə о məsələ. 15 noyabr 1916, N328
134.Bаkı qоçubаzlığı həqqində. 20 noyabr 1916, N332
135.Tariq ibn Ziyad. 20 oktyabr 1916, N332
136.Zаvаllı kürdlər. 24 noyabr 1916, N336
137.Аçılаcаq mədrəsə həqqində. 29 noyabr 1916, N340
138.Q.Sovet seçkiləri və bizdəki suyi – intiqad. 6 dekabr 1916, N345
139.Dаğıstаnın məаrif еhtiyаcı. 8 dekabr 1918, N347
140.Dibаçəyi-sülhdə ikinci vərəq. 14 dekabr 1916, N351
141.Teatr və musiqi. İki benefis. 18 dekabr 1916, N354
142.Orta məktəblərdə məhəlli dillər. 15 dekabr 1916, N352
143.Mövludi-Nəbi. Türkcəsi: Yаlаvаcın dоğulduğu. 25 dekabr 1916, N360
144.Nə хəbər vаr. 27 dekabr 1916, N361
145.Bir mədrəsənin bаyrаmı. 28 dekabr 1916, N362
146. Mövlud bаyrаmı хüsusundа. 29 dekabr 1916, N363


1917-1918-ci illərdə “Açıq söz” qəzetində nəşr edilən məqalələri
1. Mövlud bayramı xüsusunda. "Açıq söz", 1 yanvar 1917, N365
2. 1916-cı il. "Açıq söz", 2 yanvar 1917, N366
3. Heyrətli xəbər həqqində. "Açıq söz", 9 yanvar 1917, N372
4. Böyük vüquat qarşısında və onun əlamətləri. "Açıq söz", 11 yanvar 1917, N374
5. Gürcü qəzetələrinin tələbi münasibətilə. "Açıq söz", 15 yanvar 1917, N377
6. Vilsonun ikinci notası həqqində"Açıq söz", 15 yanvar 1917, N377
7. Vilson nitqinin ikinci cəhəti."Açıq söz", 16 yanvar 1917, N378
8. “Aşıq söz” idarəsindən."Açıq söz", 17 yanvar 1917, N379
9. “Millətlərin təmini-hüquq” məsələsi. "Açıq söz", 19 yanvar 1917, N381
10. Bir tərcümanın hekayəsi. "Açıq söz", 23 yanvar 1917, N384
11. İbtidai təlim məsələsi. "Açıq söz", 27 yanvar 1917, N388
12. Gürcülərlə müsəlmanlar. "Açıq söz", 29 yanvar 1917, N389
13. Gürcü-türk etilafı. "Açıq söz", 1fevral 1917, N392
14. Bir etiraf münasibətilə. "Açıq söz", 7 fevral 1917, N397
15. Müsəlman idareyi-ruhaniyyələri. "Açıq söz", 13 fevral 1917, N402
16. İslam dini və ana dili. "Açıq söz", 27-28 fevral 1917, N413-414
17. Böyük inqilab. "Açıq söz", 5 mart 1917, N418
18. Hürriyyət qarşısında. "Açıq söz", 7 mart 1917, N420
19. Novruz. "Açıq söz", 8 mart 1917, N421
20. Novruzi-hürriyyət. "Açıq söz", mart 1917, N422
21. Bahari-hürriyyət. "Açıq söz", 15 mart 1917, N424
22. Məclisi-Müəssisana hazırlaşalım. "Açıq söz", 16 mart 1917, N425
23. Cümhuriyyət. "Açıq söz", 17 mart 1917, N426
24. Polyak millətinə xitabnamə. "Açıq söz", 20 mart 1917, N428
25. 4 gün xəlq içində."Açıq söz", 24, 29, 31 mart, 4 aprel 1917, N432, 436, 438, 441
26. Bir böyük bayram daha. "Açıq söz", 26 mart 1917, N433
27. Rusiya müsəlmanlarının ictimai və Bakı müsəlman cəmiyyətlərinin borcu."Açıq söz", 26 mart 1917, N433
28. İki baxış ortasında. "Açıq söz", 27 mart 1917, N434
29. İki hökumət. "Açıq söz", 28 mart 1917, N435
30. General Kuropatkinin hürriyyəti"Açıq söz", 30 mart 1917, N437
31. Cümhuriyyəti-ənam şüarı, Kadet firqəsi və müsəlmanlar."Açıq söz", 31 mart 1917, N438
32. Kadet firqəsi və müsəlmanlar.
33. Milyukov həqqində."Açıq söz", 3 aprel 1917, N440
34. Məqsudovun faciəsi."Açıq söz", 4 aprel 1917, N441
35. Rusiya müsəlman ictimai harada olmalıdır. "Açıq söz", 5 aprel 1917, N442
36. Cəmaət idarəsi. "Açıq söz", 5, 13 aprel 1917, N442, 449
37. Qafqasiya müsəlman ictimai münasibətilə."Açıq söz", 7 aprel 1917, N444
38. Hürriyyət borcu."Açıq söz", 10 aprel 1917, N446
39. Mühitimizdəki hərəkətlər münasibətilə. "Açıq söz", 11 aprel 1917, N447
40. Buxara ilə Xivədə. "Açıq söz", 13 aprel 1917, N449
41. Qafqasiya qurultayı. "Açıq söz", 14 aprel 1917, N450
42. Qafqasiya müsəlman qurultayında.Siyasi-milli məqsədlər. "Açıq
söz", 25, 26 aprel 1917, N457, 458
43. İranda rus çarizmi. "Açıq söz", 9 may 1917, N468
44. Qəflət zamanı degil!. "Açıq söz", 12 may 1917, N471
45. Nərəyə gediyoruz? . "Açıq söz", 19 may 1917, N778
46. Bizim nöqteyi nəzərindən Rusiyada Cumhuriyyəti ənam. "Qardaş köməyi", may, 1917, N 1
47. Ümumrusiya müsəlman syezdi. "Açıq söz", 21, 23, 26, 28, 29, 30,
31 may, 2, 4, 6, 7, 8, 12, 13 iyun 1917, N478, 481, 482, 483, 484,
485, 487, 488, 490, 491, 492, 495, 496
48. Moskva müsəlman syezdində oxunan Salikov məruzəsi. "Açıq söz", 24 may 1917, N480
49. Solların səhvi. "Açıq söz", 29 may 1917, N483
50. Rus imperializmi həqqində. "Açıq söz", 31 may 1917, N485
51. Fitnələrə qarşı. "Açıq söz", 1 iyun 1917, N486
52. Duma seçkiləri. "Açıq söz", 6 iyun 1917, N490
53. İyunun birindəki iğtişaş həqqində. "Açıq söz", 9 iyun 1917, N493
54. Tazə dum seçkiləri münasibətilə. "Açıq söz", 12 iyun 1917, N495
55. Sosializm həqqində. "Açıq söz", 25 iyun 1917, N506
56. Fitnələr həqqində. "Açıq söz", 30 iyun 1917, N509
57. Seçkilər. "Açıq söz", 2 iyul 1917, N510
58. Bu nədir?. "Açıq söz", 5 iyul 1917, N513
59. Tazə rəfiqimizi təbrik. "Açıq söz", 5 iyul 1917, N513
60. Eydi-fitr münasibətilə. "Açıq söz", 7 iyul 1917, N515
61. Böhrani-inqilab. "Açıq söz", 12 iyul 1917, N517
62. Tazə Şurayi-Milli. "Açıq söz", 16 iyul 1917, N520
63. Bələdiyyə seçkiləri həqqində. "Açıq söz", 17 iyul 1917, N521
64. Soldan sağa. "Açıq söz", 24 iyul 1917, N527
65. Federalizm və demokratizm. "Açıq söz", 25 iyul 1917, N528
66. Ətrafın bitişdirilməsi. "Açıq söz", 28 iyul 1917, N531
67. Harada mədən orada bən! (Mədənlərin bitişdirilməsi münasibətilə)."Açıq söz", 30 iyul 1917, N532
68. Əmələlərlə mədənçilər. "Açıq söz", 1 avqust 1917, N534
69. Milisya təşkilatı. "Açıq söz", 2 avqust 1917, N535
70. Yenə mədənlər məsələsi. "Açıq söz", 3 avqust 1917, N536
71. Üç qurultay. "Açıq söz", 4 sentyabr 1917, N537
72. Moskva şurası. "Açıq söz", 13 avqust 1917, N539
73. Məclisi-Müəssisan dəvəti qarşısında. "Açıq söz", 16 avqust 1917, N542
74. Məkulat çətinligi. "Açıq söz", 24 avqust 1917, N549
75. Milli tələblər. "Açıq söz", 25 avqust 1917, N550
76. Əql hakim oldu!. "Açıq söz", 28 avqust 1917, N552
77. 6 ay inqilab. "Açıq söz", 29 avqust 1917, N553
78. Əksinqilab. "Açıq söz", 30 avqust 1917, N554
79. Vəzifə başına. "Açıq söz", 31 avqust 1917, N555
80. Kornilov macərası. "Açıq söz", 1 sentyabr 1917, N556
81. Diviziyanın bəyanatı. "Açıq söz", 3 sentyabr 1917, N557
82. Bakı kəndlərinin müqəddəratı. "Açıq söz", 5 sentyabr 1917, N559
83. Cümhuriyyət elanı. "Açıq söz", 6 sentyabr 1917, N560
84. Türküstanlı qardaşlarımıza. "Açıq söz", 6 sentyabr 1917, N560
85. Bihudə təkliflər. "Açıq söz", 7 sentyabr 1917, N561
86. Millətlər qurultayı. "Açıq söz", 10 sentyabr 1917, N563
87. Bir dərs daha. "Açıq söz", 11 sentyabr 1917, N564
88. Məkulat böhranı. "Açıq söz", 12 sentyabr 1917, N565
89. Çörək yoxdur. "Açıq söz", 13 sentyabr 1917, N566
90. Qurban bayramı. "Açıq söz", 14 sentyabr 1917, N567
91. Peterburq demokrat şurası.
92. Federalizmin qələbəsi. "Açıq söz", 19 sentyabr 1917, N569
93. Bakı uyezdi həqqində üç nəzər. "Açıq söz", 19 sentyabr 1917, N569
94. Böyük bir itik. "Açıq söz", 20 sentyabr 1917, N570
95. Mədənlərdə zabastovka. "Açıq söz", 28 sentyabr 1917, N576
96. Yürüdüyümüz yol. "Müsavat" (Heyəti-Təhriyyə), 10 sentyabr 1917, N1
97. Avazi Müsavat. "Müsavat", 10 sentyabr 1917, N1
98. Finlandiyadan dərs. "Müsavat", 1 oktyabr 1917, N3
99. “Müsavat”ın mühazirəsi. "Müsavat", 13 oktyabr 1917, N4
100. Bizim “qərəzimiz”. "Müsavat", 20 oktyabr 1917, N5
101. Yeni hökumətin tazə bəyannaməsi. "Açıq söz", 1 oktyabr 1917, N578
102. Məsuliyyətli bir etinasızlıq. "Açıq söz", 30 oktyabr 1917, N580
103. Nömrəli seçkilər. "Açıq söz", 23 oktyabr 1917, N595
104. Birinci firqə qurultayı. "Açıq söz", 25 oktyabr 1917, N597
105. “Nagəhan” bir qələbə. "Açıq söz", 26 oktyabr 1917, N598
106. Bu gün imtahan günü. "Açıq söz", 29 oktyabr 1917, N600
107. “Müsavat” qurultayı . "Açıq söz", 27, 29, 30, 31 oktyabr; 1, 2 noyabr 1917, N599, 600, 601, 602, 603, 604
108. Müşahidat. "Açıq söz", 2 noyabr 1917, N604
109. Türk Ədəmi-Mərkəziyyət firqəsi “Müsavat”. "Açıq söz", 16 noyabr 1917, N607
110. Türk Ədəmi-Mərkəziyyət firqəsi “Müsavat”. "Açıq söz", 17 noyabr 1917, N608
111. Məclisi-Müəssisan seçkiləri. "Açıq söz", 26 noyabr 1917, N613
112. Qiyamət. "Açıq söz", 29 noyabr 1917, N616
113. Millətlərin hüququ və hərəkətləri. "Açıq söz", 8 dekabr 1917, N624
114. Bugünki ibtida. "Açıq söz", 22 dekabr 1917, N635
115. Həmiyyət günü. "Açıq söz", 24 dekabr 1917, N636
116. Milli hal və hissiyyat. "Açıq söz", 24 dekabr 1917, N636
117. Xan sarayının təslimi. "Açıq söz", 25 dekabr 1917, N637
118. 1917-ci il. "Açıq söz", 1, 2 yanvar 1918, N643-644
119. Məclisi-Müəssisan. "Açıq söz", 11 yanvar 1918, N652
120. 1918-ci il yanvarın 12-də Milli Şuranın iclasındaM.Ə.Rəsulzadənin çıxışı. "Açıq söz", 14 yanvar 1918, N654
121. Türkiyə ilə mütarikə.Sülh ətrafında. "Açıq söz", 14, 15, 16 yanvar 1918, N654-656
122. Əsirlər günü"Açıq söz", 19 yanvar 1918, N659
123. Türkiyə Ermənistanı həqqində əmrnamə. "Açıq söz", 19 yanvar 1918, N659
124. İcmali-əhval. "Açıq söz", 25, 26 yanvar 1918, N664-665
125. Bizim muxtariyyətimiz və Bakı bolşevikləri. "Açıq söz", 29 yanvar 1918, N667
126. İcmali-əhval. "Açıq söz", 2 fevral 1918, N671
127. Rəfi-iştibah. "Açıq söz", 2 fevral 1918, N671
128. Bakı bolşeviklərinin kadetlərə “təslimi”. "Açıq söz", 6 mart 1918, N697

“İstiqlal” qəzeti
1. Azərbaycan Cümhuriyyəti. Bakı, 1919.
2. Azərbaycan paytaxtı. Bakı, 1919.

"Azərbaycan" (1918-1920-ci illər)
1. Təbrik teleqramları. “Azərbaycan”. 03.10.18. N5.
2. Hankı ümidlə? “Azərbaycan”. 16.11.18. N41.
3. “İstiqlal”. “Azərbaycan”. 27.11.18. N50.
4. Bütün Azərbaycan əhalisinə. 29.11.18. N52.
5. Samoopredeleniya. “Azərbaycan”. 01. 12. 18. N53.
6. Azərbaycan paytaxtı. I. “Azərbaycan”. 03. 12. 18. N55.
7. Azərbaycan paytaxtı. II. “Azərbaycan”. 06.12. 18. N57.
8. Hadisələrin mənası. “Azərbaycan”. 15.12. 18. N65.
9. Azərbaycan paytaxtı. III. “Azərbaycan”. 19.12. 18. N68.
10. Azərbaycan paytaxtı. III. “Azərbaycan”. 31. 12. 18. N75.
11. Rusca danışmalı imiş. “Azərbaycan”. 08.01.19. N82.
12. Milyukov zehniyyəti. “Azərbaycan”. 12. 01. 19. N85.
13. Zaqatala məsələsi.. “Azərbaycan”. 14.01. 19. N87.
14. Türkiyə məğlubmudur? “Azərbaycan”. 17. 01. 19. N90.
15. Yeni ingilis kabinəsi. “Azərbaycan”. 20.01. 19. N92.
16. Hesab günü. “Azərbaycan”. 21. 01. 19. N93.
17. Əmələ məsələsi. “Azərbaycan”. 22. 01. 19. N94.
18. Tətil etməlimidir? “Azərbaycan”. 24. 01. 19. N96.
19. Vicdan sızlıyor. “Azərbaycan”. 27.01. 19. N98.
20. Siyasi vəziyyətimiz. “Azərbaycan”. 28. 01. 19. N99.
21. Tədbir gərəkdir. “Azərbaycan”. 29. 01. 19. N100.
22. Ciddiyyət. “Azərbaycan”. 31. 01.19. N102.
23. İki konfrans. “Azərbaycan”. 02. 02. 19. N103.
24. Məclisi-Məbusan və müxaliflər. “Azərbaycan”. 03.02.19. N104.
25. Hökumət hər şeyi etməz. “Azərbaycan”. 05. 02. 19. N106.
26. Azərbaycan paytaxtı. “Azərbaycan”. 07. 02. 19. N108.
27. Süni böhran. . “Azərbaycan”. 09.02. 19. N109.
28. Yalnız bir avaz. “Azərbaycan”. 10.07. 19. N110.
29. Bu günün məsələsi. “Azərbaycan”. 17. 02. 19. N115.
30. Hər sözə aldanmayalım. “Azərbaycan”. 19. 02. 19. N117.
31. Hökumət niyə istefa etdi? “Azərbaycan”. 04. 03. 19. N128.
32. Hökumət niyə istefa halındadır? “Azərbaycan”. 05. 03. 19. N129.
33. Unudulmaz faciə! “Azərbaycan”. 31. 03. 19. N147.
34. Nümuneyi-imtisal bir gün. “Azərbaycan”. 02. 04. 19. N148.
35. Milli bir gün. . “Azərbaycan”. 02. 04. 19. N151.
36. İran və biz. “Azərbaycan”. 08. 04. 19. N152.
37. Siyasətə qarışmaz. “Azərbaycan”. 12. 04. 19. N156.
38. Azərbaycan və İran. “Azərbaycan”. 28. 04. 19. N168.
39. Tətil bitdi? “Azərbaycan”. 14. 05. 19. N186.
40. Nə böyük bayram. “Azərbaycan”. 28. 05. 19. N180.
41. İran-Azərbaycan.“Azərbaycan”.26. 06. 19. N212.
42. Məsuliyyətimiz artdı! “Azərbaycan”. 29. 08. 19. N263.
43. Həqq yerini tutan gün. “Azərbaycan”. 15. 09. 19. N274.
44. Qurtuluş günü. “Azərbaycan”. 18. 09. 19. N276.
45. Türkiyə hərəkati-milliyyəsi. “Azərbaycan”. 28. 10. 19. N307.
46. İngilis siyasəti. I. “Azərbaycan”. 19. 11. 19. N325.
47. Gözlərimiz aydın! “Azərbaycan”. 14. 01. 20. N12.
48. Bolşevizmin təlimi. “Azərbaycan”. 14. 02. 20. N29.
49. Yanlış təfsirlər. “Azərbaycan”. 25. 02. 20. N39.
50. Ermənistanın qanlı icraatı. 11.03.20. N52
51. Dövri-hürriyyət. “Azərbaycan”. 14. 03. 20. N53.
52. Qurtuluş günü. “Azərbaycan”. 19. 03. 20. N58.
53. Almaniyadakı hərəkat. “Azərbaycan”. 19. 03. 20. N58.
54. Ordumuz zəfərdə. “Azərbaycan”. 06. 04. 20. N68.

İstanbul, “Yeni Qafqasiya” jurnalı 1923-1927-ci illər
1. Rəsulzadə Məhəmməd Əmin. “Yüz sənə Moskof əlində”, Zaman qəzeti N 187, 13 təşrin-i əvvəl 1918.
2. “Atəş çalan prometə”, “Yeni Qafqasya” məcmuəsı, il-1, say- 1, 9 səfər 1341 (26 sentyabr 1923-cü il), səh. 1-3.
3. “Azərbaycanda təqibat”, il - 1, say- 1, 9 səfər 1341, səh. 7-8.
4. “İstanbulun ikinci fəthi”, il - 1, say 2, 4 rəbiyüləvvəl 1342, səh. 1.
5. “Gayət mühim bir sual”, il-1, say 2, 4 rəbiyüləvvəl 1342, səh. 2-4.
6. “Sovet cumhuriyətləri ittifaqı”, il-1, say 2, 4 rəbiyüləvvəl 1342, s. 7-8.
7. “Azərbaycanda bolşevik terroru”, il - 1, say 2, 4 rəbiyüləvvəl 1342, səh. 8-9.
8. “Türkiyə Cumhuriyyəti”, il - 1, say 3, 21 rəbiyüləvvəl 1342, səh. 1.
9. “Tarix təkrar edir!.. il- 1, say 3, 21 rəbiyüləvvəl 1342, səh. 1-3.
10. “Qafqazda bolşevik propaqandası” il-1, say 3, 21 rəbiyüləvvəl 1342, səh. 3-5.
11. “Erivan” hadisəsi və Türkiyə əfkar-i umumiyəsi”, il-1, say 3, 21 rəbiyüləvvəl 1342, səh. 6-9.
12. “Türkiyə-Rusiya münasibəti”, il-1, say 3, 21 rəbiyülahir 1342, səh. 9-10.
13. “Cumhuriyyət idarəsi”, il-1, say 4, 6 rəbiyülahir 1342, səh. 1-2.
14. “Həzəyanı- bədii”, il-1, say 4, 6 rəbiyülahir 1342, səh. 7-10.
15. “Rusiya-İran münasibətindən”, il-1, say 4, 6 rəbiyülahir 1342, səh. 10-12.
16. “Zəruri bir izah”, il-1, say 4, 6 rəbiyülahir 1342, səh. 12-14.
17. “Rusiya böhranı iqtisadiyyatı nə halda?” il-1, say 4, 6 rəbiyülahir 1342, səh. 14-15.
18. “Cəbr və təhdid ideolojisi”, il-1, say 5, 24 rəbiyülahir 1342, səh. 1-2.
19. “Rəsulzadə Məhməd Əmin Bəyin bir məktubu”, il-1, say 5, 24 rəbiyülahir 1342, səh. 6-8.
20. “Sovetlər İttifaqı və Lehistan”, il-1, say 5, 24 rəbiyülahir 1342. səh. 10-11.
21. “Bolşevik zülmü”, il-1, say 6, 7 cəmaziyələvvəl 1342, səh. 1-2.
22. “Qafqazdakı bolşevik istiqlalı”, il-1, say 6,7 cəmaziyələvvəl 1342, səh. 6-8.
23. “Səfikürdlü Arslan Bəy”, il-1, say 6, 7 cəmaziyələvvəl 1342. səh. 14.
24. “Rusiya məsələsi”, il-1, say 24 cəmaziyələvvəl 1342, səh. 1-3.
25. “Bolşeviklər haqqında həqiqət”, il- 1, say 7, 24 cəmaziyələvvəl 1342, səh. 9-12.
26. “Bolşevik firqəsindəki ixtilaf”, il-1, say 8 cəmaziyəahir 1342, səh. 1-3.
27. “Bolşeviklər haqqında həqiqət”, il-3, say 8, 16 cəmaziyəahir 1342, səh. 7-10.
28. “Leninin vəfatı”, il-1, say 9, 25 cəmaziyəahir 1342, səh. 1-3.
29. “Lenin öldükdən sonra”, il-1, say 9, 25 cəmaziyəahir 1342, səh. 4.
30. “Sovetləri təsdiq məsələsi”, il-1, say 10, 8 rəcəb 1342, səh. 1-3.
31. “Rəis Wilsonun vəfatı münasibətiylə”, il-1, say 10, 8 rəcəb 1342, səh. 4-5.
32. “Türk inqilabının kəmalı”, il-1, say 11, 25 rəcəb 1342, səh. 1-3.
33. “Rusiya-İngiltərə münasibəti”, il-1, say 11, 25 rəcəb 1342, səh. 6- 8.
34. “Türkiyə-Rusiya münasibəti”, il-1, say 11, 25 rəcəb 1342, səh. 8-11.
35. “Fransa-Rusiya münasibətindən”, il-1, say 11, 25 rəcəb 1342, səh. 10-11.
36. “Eyni üsull, eyni vəhşət”, il-1, say 12, 11 şaban 1342, 1 mart 1340, səh. 1-2.
37. “Azərbaycanda muhacirət politikası”, il-1, say 12, 11 şaban 1342, 1 mart 1340 səh. 5-7.
38. “İran qəzetinin bir münaqişəsi münasibətilə”, il-1, say 12, 11 şaban 1342, 1 mart 1340, səh. 12-13.
39. “Ac duran məhbuslar”, il-1, say 13, 11 şaban 1342, 1 mart 1340, səh. 1-2.
40. “İranda Cümhuriyyət”, il-1, say 13, 11 şaban 1342, 15 mart 1340, səh. 3-6.
41. “Xainin hədyanları”, il- 1, say 14, 11 ramazan 1342, səh. 1-4.
42. “Kommunist propaqandası və Türkiyə”, il-1, say 14, 11 ramazan 1342, səh. 7-8.
43. “Azərbaycanın Böyük matəmi”, il- 1, say 15, 22 ramazan 1342, səh. 1-2.
44. “Bolşevik istilası necə yarandı”, il- 1, say 15, 22 ramazan 1342, səh. 5-8.
45. Məhəmməd Əmin Bəyin bir nitqi”, il-1, say 5, 22 ramazan 1342, səh. 8-10.
46. “Məsələ aynıdır” il- 1, say 16, 12 şəvval 1342, səh. 1-3.
47. “Rusiya-Türkiyə münasibəti”, il-1, say 16, 12 şəvval 1342, səh. 5-6.
48. “Azərbaycanın böyük günü”, il-1, say 17, 25 şəvval 1342, səh. 2-4.
49. Azərbaycan Məclisi Məbusanında Rəsulzadənin bir nitqi” (“Azərbaycan” qəzeti, 15 qanun-ı sani 1920-dən), il-1, say 17, səh. 13- 14.
50. “Trotskiyə aid olunan bir nitq munasibətilə”, il-1, say 18, 13 zilkadə 1342, səh. 1-3.
51. “Saxta bayramlar”, il-1, say 19, 29 zilkadə 1342, səh. 1-2.
52. “Vəhşət hələ bər-davam!...” il-1, say 20, 29 zilhiccə 1342, səh. 1-2.
53. “S.S.S.R.-dəki sözlər və işlər”, il-1, say 21, 2 məhərrəm 1343, səh. 1-3.
54. “Pək qıymətdar bir qərar”. il-1, say 22, 17 muəhərrəm 1343, səh. 1-2.
55. “Məchul Əsgərin məzarı başında”. il-1, say 23, 3; səfər 1343, səh. 1-2.
56. “Rusiya-İngiltərə ixtilafı haqqında”, il-1, say 23, 3; səfər 1343, səh. 1-2.
57. “Qafqazda qanlı ixtilal”, il-1, say 24, 18 səfər 1343, səh. 1-2.
58. “İkinci ilə girərkən”, il-2, say 1, 8 rəbiyüləvvəl 1343, səh. 1-3.
59. “Gürcüstan ixtilali bir ixtilal mücadiləsidir”, il-2, say 1, 8 rəbiyülüvvəl 1343, səh. 3-4.
60. “Bolşevik hökuməti qarşısında sosialist hökumətlər”, il-2, say 2, 18 rəbiyüləvvəl 1343, səh. 1-3.
61. “(Mc Donald) kabinəsi və Rusiya”, il-2, say 2, 18 rəbiyüləvvəl 1343, səh. 14-15.
62. “Ziya Gökalp”, il-2, say 3, 7 rəbiyüləvvəl 1343, səh. 1-3.
63. “Rəsulzadə Məhəmməd Əmin Bəyin müraciəti”, il-2, say 3, 7 rəbiyülahir 1343, səh. 7-8.
64. “İngiltərədə intihab mücadiləsi”, il-2, say 3, 7 rəbiyülahir 1343, səh. 14-16.
65. “İngilis və Amerika intihabları nəticəsində”, il-2, say 4, 22 rəbiyülahir 1343, səh. 1-2.
66. “Sovetlər qanunu əsasına aid”, il-2, s. 4, 22 rəbiyülahir 1343, səh. 4-5.
67. “Bolşevik sistemi çıkmazda”, il-2, say 5, 7 cəmaziyələvvəl 1343. səh. 1-4.
68. “Muasir İranın həqiqi çöhrəsi”, il-2, say 5, 7 cəmaziyələvvəl 1343, səh. 4-7.
69. “Trotski müxalifətdə”, il-2, say 5, 7 cəmaziyələvvəl 1343, səh. 9-11.
70. “Azərbaycanda kəndli üsyanları”, il-2, say 5, 7 cəmaziyələvvəl 1343, səh. 11.
71. “Siyasi hoqqabazlıq”, il-2, say 6, 25 cəmaziyələvvəl 1343, səh. 1-2.
72. “Fransanın Sovetləri təsdiqinə aid”, il- 2, say 6, 25 cəmaziyələvvəl 1343, səh. 3-4.
73. “Estoniya ixtilali”, il-2, say 6, 25 cəmaziyələvvəl 1343, səh. 7-8.
74. “Yeni İranın pək böyük bir müvəffəqiyyəti”, il-2, say 7, 9 cəmaziyəlahir 1343, səh. 1-2.
75. “Kəndli ilə üz-üzə”, il-2, say 8, 24 cəmaziyələvvəl 1343, səh. 1-3.
76. “Bolşevizm və Asiya millətləri”, il- 2, say 8, 24 cəmaziyələvvəl 1343, səh. 4-6.
77. “Türkiyə əleyhinə bolşevik propaqandası”, il-2, say 8, 24 cəmaziyələvvəl 1343, səh. 12-13.
78. “Aləmşümul bir hadisə”, il-2, say 9, 8 rəcəb 1343, səh. 1-2.
79. “Eşq əlaqəsi deyil, zaif əlamətidir”, il-2, say 10, 21 rəcəb 1925, səh. 1-2.
80. “Şərqin qara bəlası”, il-2, say 11, 5 şaban 1925, səh. 1-2.
81. “Tiflis ictimai münasibətilə”, il-2, say 12, 19 şaban 1925, səh. 1-2.
82. “Cəmiyəti Əqvamda əmniyət məsələsi”, il-2, say 12, 19 şaban 1925, səh. 2-5.
83. “Rusiyanı təhdid edən yeni bir qəhr”, il-2, say 12, 19 şaban 1925, səh. 6-7.
84. “Bolşevik intrikası”, il-2, s. 13, 7 ramazan 1925, səh. 1-2.
85. “Nəriman Nərimanov”, il-2, s. 13, 7 ramazan 1925, səh. 10-11.
86. “Şərq xalqçılarına düşən vəzifə”, il-2, s. 14, 23 ramazan 1925, səh. 1-3.
87. “Türk tarixində qara bir gün (27 Aprel 1920)”, il-2, say 15, 4 rəvval 1925, səh. 1-3.
88. “Bolqarıstandakı vəhşət münasibətilə”, il-2, say 16, 20 şəvval 1925, səh. 1-2.
89. “Vətən müxbiri Bakıda”, il-2, say 16, 20 şəvval 1925, səh. 2-5.
90. “Komunist təhdişləri qarşısında Avropa”, il-2, say 16, 20 şəvval 1343, səh. 9-10.
91. “Kiçik Türkiyənin böyük bir günü”, il-2, say 17, 3 zilkadə 1343, səh. 2-4.
92. “İrandaki Türkmən üsyanının mənası”, il-2, say 18, 23 zilkadə 1343, səh. 1-4.
93. “Şərq vilayətlərindəki təsfiyə”, il-2, say 19, 9 zilhiccə 1343, səh. 1-3.
94. “Bakıdan Gəncəyə”, il-2, say 19, 9 zilhiccə 1343, səh. 3-4.
95. “Üç quvvət”, il-2, say 20, 24 zilhiccə 1343, səh. 1-4.
96. “Bolşeviklərdə ailə və cinsiyət məsələsi”, il-2, say 20, 24 zilhiccə 1343, səh. 10-11.
97. “Cəlladın iftixarı”, il-2, say 20, 24 zilhiccə 1343, səh. 12-13.
98. “Bakı Sovet diktaturası”, il-2, say 21, 11 məhərrəm 1344, səh. 1-4.
99. “Azərbaycan həbsləri haqqında yeni təfsilat”, il-2, say 21, 11 məhərrəm 1344, səh. 9-10.
100. “Rusiyada Monarxistlər hərəkətdə”, il-2, say 22, 25 məhərrəm 1344, səh. 1-2.
101. “Avqust qiyamının mühakiməsi münasibətilə”, il-2, say 23, 10 səfər 1344, səh. 1-3.
102. “Rus milləti haqqında Maksim Qorki”, il-2, say 23, 10 səfər 1344, səh. 7-9.
103. “Bolşeviklərin gözlədiyi təhlükə”, il-2, say 23, 10 səfər 1344, səh. 11-12.
104. “15 Sentyabrl”, il-2, say 24, 25 səfər 1344, səh. 1-2.
105. “Üçüncü il başında”, il-3, say 1, 3 oktyabr 1925, səh. 1-2.
106. “Sovet Həyatında “Qara nöqtələr”, il-3, s. 1, 3 oktyabr 1925, səh.. 2-4.
107. “Mosul məsələsi”, il-3, say 1, 3 oktyabr 1925, səh. 4-5.
108. “İran Şahcıları və bolşeviklər”. il-3, say 1, 3 oktyabr 1925, səh. 5-7.
109. “Lokarno Konfransı”, il- 3, say 1, 15 oktyabr 1925, səh. 1-3.
110. “Cümhuriyyət bayramı”, il-3, say 3, 1 noyabr 1925, səh. 1-3.
111. “Lokarnodan sonra”, il-3, say 3, 1 noyabr 1925, səh. 3-5.
112. “Qaçarların sonu”, il-3, say 4, 17 noyabr 1925, səh. 1-3.
113. “Sovetlər İttifaqı və Cəmiyət-i Əqvam”, il-3, say 4, 17 noyabr 1925, səh. 3-5.
114. “Suriya hadisələri”, il-3, say 4, 17 noyabr 1925, səh. 5-7.
115. “Birləşdirən şüar”, il-3, say 5, 1 dekabr 1925, səh. 1-3.
116. “Yalançı rəqəmlər”, il-3, say 5, 1 dekabr 1925, səh 5.
117. “Yersiz əndişələr”, il- 3, say 5, 1 dekabr 1925, səh. 7-10.
118. “Türkologiya konqresi”, il-3, say 6, 15 dekabr 1925, səh. 1-4.
119. “Həqiqət hüzurunda xəyal”, il-3, say 6, 15 dekabr 1925, səh. 8-9.
120. “Bolşevik firqəsində ayrılıq”, il-3, say 7, 6 fevral 1926, səh. 1-4.
121. “Rusca oxumalıymış..!” il-3, say 8, 16 fevral 1926, səh. 1-3.
122. “ Zavallı şair”, il-3, say 8, 16 fevral 1926, səh. 5-7.
123. “Azərbaycan mətbuatının şanlı xatirəsi”, il-3, say 9, 1 mart 1926, səh. 1-3.
124. “Zərdabi Məlikzadə Həsən Bəy”, il-3, say 9, 1 mart 1926, səh. 4-5.
125. “Azəri Mətbuatının müxtəsər tarixçəsi”, il-3, say 9, 1 mart 1926, səh. 5-8.
126. “Cümhuriyətlər çox fiyatlı imiş”, il-3, say 9, 1 mart 1926, səh. 8-9.
127. “İxtilalcı Sosializmin iflası”, il-3, say 13, 15 mayıs 1926, səh. 11-13.
128. “ Düşmən nəzərində Yeni Qafqaziya”, il-3, say 10, 29 mart 1926, səh. 1-3.
129. “Bakı Türkologiya konqresi münasibətilə”, il-3, s. 10, 29 mart 1926, səh. 3-6.
130. “Yeni Əlifba”nın mahiyyəti”, il-3, say 10, 29 mart 1926, səh. 6.
131. “Sovett iqtisadiyyatı böhranda”, il-3, say 10, 29 mart 1926, səh. 7-9.
132. “İran hadisəsinin seyri”, il-3, say 10, 29 mart 1926, səh. 8-10.
133. “İxtilalcı Sosialzmin iflası”, il-3, say 10, 29 mart 1926, səh. 10-12.
134.“Əlifba Məsələsi”, il-3, say 11, 14 aprel 1926, səh. 1-3.
135. “Azərbaycana qarşı Bakı”, il- 3, say 11, 14 aprel 1926, səh. 5.
136. “Kitabiyyat: Kazan Türkləri”, il-3, say 11, 14 aprel 1926, səh. 11-13.
137.“ Azərbaycanın matəm günü (27 Aprel 1920), il-3, say 12, 27 aprel 1926, səh. 1-2.
138.“Qəzetçi Seyyid”, il-3, say 12, 27 aprel 1926, səh. 11-12.
139.“Ruslar o Ruslardır”, il-3, say 12, 27 aprel 1926, səh. 12-13.
140.,“Üçüncü İntenasionalın israrı”, il-3, say 12, 27 Aprel 1926, səh. 13-14.
141., “Rusiya zübbələr əlində”, il-3, say 13, 15 may 1926, səh. 1-3.
142.“Türkiyə-İran dostluğu”, il-3, say 13, 15 may 1926, səh. 6-7.
143. “Rusiya-Əfqanıstan münasibətindən”, il-3, say 13, 15 may 1926, səh. 11-12.
144. “İxtilalci Sosializmin iflası”, il-3, say 13, 15 may 1926, səh. 12-13.
145.“İki Astara”, il-3, say 13, 15 may 1926, səh. 14
146. “28 Mayıs nədir?”, il-3, say 14, 28 may 1926, səh. 1-3.
147.“Bolşevik rəqəmlərı”, il-3, say 14, 28 may 1926, səh. 14-15.
148. “Mosul məsələsinin həlli”, il-3, say 15, 15 iyun 1926, səh. 1-2.
149.” Lehistan ixtilali”, il-3, say 15, 15 iyun 1926, səh. 2-3.
150. “Əbdülkərimin təslimi”, il-3, say 15, 15 iyun 1926, səh. 3.
151. “Sui-qəsd münasibətilə”, il-3, say 16, 1 iyul 1926, səh. 1-2.
152. “İxtilalci Sosializmin iflası”, il-3, say 16, 1 iyul 1926, səh. 8-10.
153. “İngiltərə-Rusiya münasibətı”, il-3, say 16, 1 iyul 1926, səh. 10-12.
154. “İngiltərə hirslənir!..”, il-3, say 17, 15 iyul 1926, səh. 1-2. “İran ordusunda böhran”, il-3, say 17, 15
iyul 1926, səh. 4-5.
155. “İxtilalci Sosializmin iflası”, il-3, say 17, 15 iyul 1926, səh. 9-12.
156. , “Qəhrolmayan millət”, il-3, say 18, 1 avqust 1926, səh. 1-3.
157. “Djerzinskinin ölümü münasibətilə”, il-3, say 18, 1 avqust 1926, səh. 3-4.
158. “Rusiyada vəziyət”, il-3, say 19, 15 avqust 1926, səh. 1-4.
159. “Siyasi vəziyyət qarşısında Qafqazlıların vəziyyəti”, il-3, say 19, 15 avqust 1926, səh. 4-5.
160. “Sovet mətbuatında Azərbaycan məsələsi”, il-3, say 19, 15 avqust 1926, səh. 11-13.
161. “Rusiya böhranı necə həll ediləcək”, il-3, say 20, 1 sentyabr 1926, səh. 1-2.
162. “15 Sentyabr”, il-3, say 21, 17 sentyabr 1926, səh. 1.
163. “Ukrayna ittihadında iftira”, il-3, say 21, 17 sentyabr 1926, səh. 6-7.
164. “Şayan-i diqqət bir münaqişə”, il-3, say 21, 17 sentyabr 1926, səh. 13-14.
165. “Dördüncü il”, il-4, say 1, 1 oktyabr 1926, səh. 1-2.
166. “Rusiyada xuliqanlıq”, il-4, say 1, 1 oktyabr 1926, səh. 8-9.
167. “Mücadilə alovlanır”, il-4, say 2, 18 oktyabr 1926, səh. 1-3.
168. “Millətçilik dini”, il-4, say 2, 18 oktyabr 1926, səh. 7-9.
169. “Rəzalət bu qədər olur”, il-4, say 2, 18 oktyabr 1926, səh. 11-12.
170. “Muxaləflər məğlub, muxalifət baki”, il-4, say 3, 2 noyabr 1926, səh. 1-2.
171. “Onbeşinci konfrans”, il-4, say 4, 18 noyabr 1926, səh. 1-3.
172. “Sovet sənayesi nə halda?”, il-4, say 2, 18 noyabr 1926, səh. 4-5.
173. “Tarixi iki hadisə”, il-4, say 5-6, 16 dekabr 1926, səh. 1-4.
174. “Türk mədəniyyəti təhlikədə”, il-4, say 5-6, 16 dekabr 1926, səh. 2-4.
175. “Millət məbədinin Avropaya qələbəsi”, il-4, say 5-6, 16 dekabr 1926, səh. 6-8.
176. “Karsınin ölümü”, il-4, say 5-6, 16 dekabr 1926, səh. 16-17.
177. “Kommunist Firqəsindəki çəkişmələr”, il-4, say 7, 3 yanvar 1927, səh. 1-3.
178. “İstanbul və boğazlar”, il-4, say 7, 3 yanvar 1927, səh. 3-6.
179. “Rusiya məhbəslərındə”, il-4, say 7, 3 yanvar 1927, səh. 12-13.
180. “Bakı nümayişinin mənası”, il-4, ay. 8-9, 1 fevral 1927, səh. 1-3.
181. “Türk mədəniyyəti və milliyyətçiliyi əleyhində bir nümayiş”, il-4, say 8-9, 1 fevral 1927, səh. 3-8.
182. “Türk mədəniyyətinin Rus kommunizminə müqaviməti, il-4, say 8-9, 1 fevral 1927, səh. 8-10.
183. “Dərbəli məsələ”, il-4, say 10, 17 fevral 1927, səh. 1-2.
184. “Moskvada təlaş”, il-4, say 10, 17 fevral 1927, səh. 4-5.
185. “İngiltərə-Rusiya münasibəti”, il-4, say 10, 17 fevral 1927, səh. 6-7.
186. “Milliyyət məbədinin Avropada qələbəsi”, il-4, say 10, 17 fevral 1927, səh. 10-11.
187. “Rus-İngilis dialoqu, il-4, say 11-12, 18 mart 1927, səh. 1-3.
188. “Ukrayna istiqlal ərəfəsində”, il-4, say 11-12, 18 mart 1927, səh. 3-5.
189. “Milliyyət məbədinin Avropada qələbəsi”, il-4, say 11-12, 18 mart 1927, səh. 12-15.
190. “İngilis notasından sonra”, il-4, say 13, 1 aprel 1927, səh. 1-2.
191. “Bir ideologiya bəhsi”, il-4, say 13, 1 aprel 1927, səh. 5-6.
192. “Milliyyət məbədinin Avropada qələbəsi”, il-4, say 13, 1 aprel 1927, səh. 8-10.
193. “Çin hadisələrinin inkişafı”, il-4, say 14, 16 aprel 1927, səh. 1-2..
194. “5-ci Azərbaycan Sovetlər konqresində Musabəyovun raportu”, il-4, say 14, 16 aprel 1927, səh. 4-6.
195.“Milliyyət məbədənin Avropada qələbəsi, il-4, say 14, 16 aprel 1927, səh. 9-12.
196.“Qara bir il dönümü”, il-4, say 15 (84), 27 aprel 1927, səh. 1.
197. “Böyük faciə”, il-4, say 15, 15 (84), 27 aprel 1927, səh. -3.
198.“Komunist manevrası”, il-4, say 16, 15 may 1927, səh. 1-2.
199.“Ocaq yasasının tədili”, il-4, say 16, 15 may 1927, səh. 3-5.
200.“Milliyət məsələsinin muxtəlif tərzi-ruiyəti”, il-4, say 16, 15 may 1927, səh. 5-7.
201. “Doqquzuncu ildönümü”, il- 4, say 17, 28 May 1927, səh. 1-2.
202.“Millət məfhumu və istiqlal”, il-4, say 17, 28 May 1927, səh. 2-4.
203. “Vətənə matəm, xainlərə bayram”, il-4, say 17, 28 May 1927, səh. 19-20.
204. “Rusiya çıkmazda”, il-4, say 18, 18 iyun 1927, səh. 1-3.
205.“Salam Türküstana”, il-4, say 18, 18 iyun 1927, səh. 3-4.
206.“Sovettlərin təcridi”, il-4, say 19, 1 iyul 1927, səh. 1-2.
207.“Əsgəri kommunizmə doğru”, il-4, say 20, 15 iyul 1927, səh. 1-3.
208. “Bağrışmalarla havlamaların manası”, il-4, say 21, 31 iyul 1927, səh. 1-3.
209. “Sürülən milliyyətpərvərlər”, il-4, say 21, 31 iyul 1927, səh. 3-4.
210.“Ana gördüm”, il-4, say 21, 31 iyul 1927, səh. 15-16.
211. “Rusluq əndişəsi ilə”, il-4, say 22, 18 avqust 1927, səh. 1-3.
212. “Rusiya-Fransa münasibəti”, il-4, say 22, 18 avqust 1927, səh. 8-9.
213. “Komunist Firqəsindəki çəkişmə”, il-4, say 23, 1 sentyabr 1927, səh. 1-3.
214. “15 Sentyabr münasəbətilə”, il-4, say 24, 15 sentyabr 1927, səh. 1-2.
215. “Beşinci il başlanğıcında”, il-5, say 1 (94), 1 oktyabr 1927, səh. 1-3.
216. “Şayan-ı diqqət iki hadisə”, il-5, say 1 (94), 1 oktyabr 1927, səh. 9-10.

Qeyd: M.Ə. Rəsulzadənin 1923-1927- ci illərdə nəşr edilmiş “Yeni Qafqasiya” jurnalında 216 elmi, tarixi, ictimai, siyasi yazısı çap edilib.

CƏMİ: 216 məqalə

“Azəri Türk” Jurnalı
1. “Tutduğumuz yol”, il-1, say 1, 1 fevral 1928, səh. 1-2.
2. “Demokratiyanın gələcəyi”, il-1, say 1, 1 fevral 1928, səh. 3-6.
3. “Azərbaycanın əhəmiyyəti”, il-1, say 1, 1 fevral 1928, səh. 7-8.
4. “Milli mədəniyyətə qarşı bolşevik səfəri”, il-1, say 2, 15 fevral 1928, səh. 1-4.
5. “Demokratiyanın gələcəyi”, il-1, say 2, 15 fevral 1928, səh. 7-9.
6. “Rusiyada vəziyyət”, il-1, say 3, 1 mart 1928, səh. 1-4.
7. “Demokratiyanın gələcəyi”, il-1, say 3, 1 fevral 1928, səh. 6-10.
8. “Demokratiyanın gələcəyi”, il-1, say 4, 15 mart 1928.
9. “Avropa məktubları I; Rusyada milliyyət məsələsi” il-1, say 6, 15 aprel 1928, səh. 3-5.
10. “Böyük yalan”, il-1, say 7, 27 aprel 1928, səh. 1-2.
11. “Avropa məktubları 2; Rusların əndişəsi” il-1, say 7, 27 aprel 1928, səh. 7-9.
12. “Avropa məktubları 3; Fransa seçkiləri”, il-1, say 8, 15 may 1928, səh. 4-8.
13. “On illik əzm və cəhd”, il-1, say 9, 28 May 1928, səh. 2-6.
14. “Avrupa məktupları 4; Almaniya seçkiləri” il-1, say 11, 1 iyul 1928, səh. 3-7.
15. “Solovkidəki sürgünlərimiz”, il-1, say 12, 15 iyul 1928, səh. 4-5.
16. “Hərf inqilabı muvacihəsində”, il-1, say 18; 15 təşrin-i əvvəl 1928, səh. 1-3.
17. “Beynəlmiləl şərq bayramı”, il-1, say 19, 1 təşrin-i sani 1928, səh. 1-2.
18. “Onbirinci ildə”, il-1, say 20, 15 təçrin-i sani 1928, səh. 1-3.
19. “Bir bəyannamə münasibətilə”, il-1, say 10, 15 təşrin-i sani 1928, səh. 3-4.
20. “Əməkdaş haqqında”, il-1, say 20, 15 təşrin-i sani 1928, səh. 7-8.


“Odlu Yurd” jurnalı(1929-1931)
1. “Çöhrəmiz”, il-1, say 1, mart 1929, səh. 1-5.
2. “Əfqanıstan faciəsı”, il-1, say 1 mart 1929, səh. 5-8.
3. “Bolşevik firqəsində qrup qovğaları”, il- 1, say 2, aprel 1929, səh. 41-44.
4. “Milliyət məsələsinin təzahürlərində”, il- 1, say 2, aprel 1929, səh. 46-50.
5. “Abdin Mir-Qasım”, il-1, say 2,aprel 1929 səh. 60.
6. “Öyrədən bir musibət!.., il-1, say 3, 27 aprel 1929, səh. 83-84.
7. “Yusifbəyli Nəsib Bəy”, il-1, say 3, 27 aprel 1929, səh. 110-112.
8. “İbrahimli Yusuf”, il-1, say 3, 27 aprel 1929, səh. 112.
9. “Bugünün ilhami”, il-1, say 4, 28 May 1929, səh. 118-121.
10. “Siyasi sistəmlərin yər dəgişməsi”, il-1, say 5, iyul 1929, səh. 169-172.
11. “Makdonaldın Rus siyasəti”, il-1, say 5, iyul 1929, səh. 172-173.
12. “İyul hadisəsi münasəbətilə”, il-1, say 6, avqust 1929, səh. 222-226.
13. ”Çin-Rus ixtilafı”, il-1, say 6, avqust, 1929, səh. 231-233.
14. “Lahey hadisəsi”, il-1, say 7, sentyabr 1929, səh. 262-264.
15. “Qızıl gün”, il-1, say-7, sentyabr 1929, səh. 279-281.
16. “Qafqaz birliyi”, il-1, say 8, birinci təşrin 1929, səh. 291-295.
17. “Gəçmiş olsun”, il-1, s. 8, birinci təşrin 1929, səh. 296-297.
18. “Gəmi batır, fərələr qaçır”!..”, il-1, say 9, ikinci təşrin 1929, səh. 337-340.
19. “Nadir Xanın zafəri”, il-1, say 9, ikinci təşrin 1929, səh. 340-342.
20. “ Parisdə bolşevik komediyası”, il-1, say 9, ikinci təşrin 1929, səh. 344-351.
21. “İngilis filosofunun ziyarəti”, il-1, say 9, ikinci təşrin 1929, səh. 354-357.
22. “Şayanı diqqət bir səhifədə”, il-1, say 10, birinci qanun 1929, səh. 385-388.
23. “Rusiya köləliyində”, il-1, say 10, birinci qanun 1929, səh. 389-395.
24. “Besedovski nələr söyləyir?”, il-1, say 10, birinci qanun 1929, səh. 404-412.
25. “Nə gübrə, nə də “məlzəmə”, il-1, say 11, ikinci qanun 1930, səh. 434-438.
26. “Sovet Rusiya böhranı”, il-1, say 11, ikinci qanun 1930, səh. 457-459.
27. “Azərbaycanın səsi”, il-1, say 12, fevral 1930 səh. 481-483.
28. “Böhran içərisində çabalayan kommunist rejimi”, il-2, say 13, mart 1930, səh. 1-4.
29. “Hacı Ağa Nuri”, il-2, say 13, mart 1930, səh. 4-6.
30. ”Nakamlardan biri”, il-2, say 13, mart 1930, səh. 6-7.
31. “Muzır mütəxəssislər”, il-2, say 13, mart 1930, səh. 25-27.
32. “27 Aprel (1920-1930)”, il-2, say 14 (2), 27 aprel 1930, səh. 50-51.
33. “İstiqlal qurbanlarından Əlizadə Kərim Bəy, il-2, s. 14 (2), 27 aprel 1930, səh. 74.
34. “İqtisadi cəbhə”, il-2, say 15 (3), may 1930, səh. 121-122.
35. “Rza Bəy”, il-2, say 15 (3), may 1930, səh. 133.
36. “Çekist Ağabəyov”, il-2, say 19 (7), avqust 1930, səh. 296-301.
37. “Rus ajanları fəaliyətdə”, il-2, say 19 (7), avqust 1930, səh. 310- 312.
38. “Açılan parlamentarixm dövrü”, il-2, say 20 (8), sentyabr 1930, səh. 330-332.
39. “Qafqaz birliyi şüarı altında”, il-2, say 20 (8), sentyabr 1930, səh. 332-340.
40. “Rusiyada son hadisələr”, il-2, say 23 (11), birinci qanun 1930, səh. 443-447.
41. “Rəsulzadə M. Əmin Bəyəfəndinin N. Ramişvilinin məzarı başında söylədiyi nitq”, il-2, say 24 (12), ikinci qanun 1930 (1), səh. 474-475. “Bildiriş” həftəlik siyasi qəzet, il-1, N 23, 8 ikinci
qanun 1931.
42. “Tarixçiyə qarşı siyasi”, “Bildiriş” həftəlik siyasi qəzet, il-1, N 25, 22 ikinci qanun 1931, il-2, say 25 (13), fevral 1931, səh. 489- 492.
43. “Bugünkü matəmin acısı”, il-3, s. 27 (2), 27 aprel 1931.
44. “Mayıs günləri”, il-3, say 28 (3), 28 may 1931, səh. 66-69.
45. “Xalq Firqəsinin proqramı”, il-3, say 29 (4), iyun 1931, səh. 97- 102.
46. “Milli Azərbaycan hərəkatının xarakteri”, “Azərbaycan Yurt Bilgisi”, c. 3, say 29, 28 mayıs 1934, səh. 163-166.

PARİSDƏ FRANSIZCA YAYIMLANAN “PROMETEY” JURNALINDA NƏŞR EDİLƏN YAZILARI
1. “Azərbaycan Respublikası”. “Prometey” jurnalı, 1926, N 1, səh. 25-31.
2. “Bolşeviklərin Şərq siyasəti”. “Prometey” jurnalı, 1928, N 20, səh. 10-14; N 21, səh. 6-11.
3.“Qafqaz Birliyi”. “Prometey” jurnalı, 1929, N 36, səh. 4-9
4. “Rus əsarətində”. “Prometey” jurnalı, 1930, N 38, səh. 4-9. .
5. “Kerenskiyə cavab”. “Prometey” jurnalı, 1930, N 39, səh. 9-11.
6.”Panturanizmin kabusu” “Prometey” jurnalı, 1930, N41 , səh. 8-11.
7. “Azərbaycanda milli hərəkat”. “Prometey” jurnalı, 1930, N 42, səh. 11-13.
8. “Qafqaz Birliyi məsələsi”. “Prometey” jurnalı, 1930, N 46, səh. 3-8.
9. “Milli istismar haqqında yeni məlumatlar”. “Prometey” jurnalı, 1931, N 50, səh. 1-3.
10. “Siyasətçi tarixçiyə qarşı”. “Prometey” jurnalı, 1931, N 51, səh. 6-8
11.“Milli Hərəkatın xarakteri”. “Prometey” jurnalı, 1934, N 4, səh. 6-11
12. “Azərbaycanda milli hərəkat”. “Yeni Prometey” jurnalı, 1939, II cild, N 1, səh. 65-68.
13. “Sovet patriotizmi” adı altında ruslaşdırma tendensiyası”. “la Revue de Promethec”, 1939, II cild, N 3-

Polşada – Varşavada nəşr edilən
“Wschod” (“Şərq”) məcmuəsində nəşr edilən məqalələri
1. “Azərbaycan Respublikası”. “Wschod” məcmuəsi, Varşava, 1930-cu il, N2.
2. “Qafqaz konfederasiyası” . ”. “Wschod” məcmuəsi, Varşava, 1931-ci il, N2.

POLŞADA POLYAK DİLİNDƏ YAYIMLANAN “ROÇNİK TATARSKİ” JURNALINDAKI YAZISI
1.”Aleyhim Selam.”Roçnik Tatarski”.C.1, Vilno, 1932-ci il,səh.206-208

1930-CU İLLƏRDƏ VARŞAVADA RUS DİLİNDƏ NƏŞR EDİLƏN”QORTSI KAFKAZA”
(“QAFQAZ DAĞLILARI”) JURNALINDAKI YAZILARI
1. “Qafqaz Birliyi şüarı altında”. 1930, N19-20, s. 8-14.
2. “Türkiyə və Avropa”. 1932, N32, s. 3-5.
3. “Mühüm hadisə”. 1933, N35-36, s. 4-6.
4. “Bir tarixi hadisənin mənası (Zaqafqaziya Seyminin 15 illiyinə). 1933, N37, s.4-7
5. “Qafqaz problemi”. 1933, N44, s. 8-10.
6. “Parlayan günəş”. 1934, N2, s. 12-14.

VARŞAVADA RUS VƏ TÜRK DİLLƏRİNDƏ NƏŞR EDİLƏN “ŞİMALİ KAFKASYA-SEVERNIY KAFKAZ”
JURNALINDA RUSCA ÇAP OLUNAN MƏQALƏLƏRİ
1. “Parlayan günəş”. 1934, N2, s. 12-14.
2. “Tarixi akt”. 1934, N3, s. 22-24.
3. “Firdovsi bayramı”. 1934, N5-6, s. 7-8.
4. “Sovet İttifaqında milli əyinti”. 1935, N11-12, s. 17-21.
5. “Yozef Pilsudski”. 1935, N13, s. 13- 16.
6. “Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı (davamı var)”, 1936, N22, s. 26-30.
7. “Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı”, 1936, N23, s. 23-27.
8. “Kamal Atatürkün ölümü münasibəti ilə”. 1938, N55-56, s. 19-21.
9. “Milli inkişafın dinamikası”. 1938, N57-59, s. 17-21.

ALMANİYADA- BERLİNDƏ TÜRKCƏ NƏŞR EDİLƏN
“İSTİQLAL” QƏZETİNDƏKİ YAZILARI (1932-1934)
1. “Kəsilməyən səs”. “İstiqlal” №1, 1932.
2. “Açıq diplomasi”. “İstiqlal”, №2, 1932.
3. “Mücadilənin taktikası”. “İstiqlal”, №3, 1932.
4. “Cahanın iztirabı”. “İstiqlal”, №4, 1932.
5. “Yənilməyən bir qüvvət”. “İstiqlal”, №5, 1932.
6. “Hürriyyətsiz ihrarlar”. “İstiqlal”, № 6, 1932.
7. “Vahid istiqlalçılar” cəbhəsi”. “İstiqlal”, №9, 1932.
8. “Fitnədən qorunalım”. “İstiqlal”, №11 , 1932.
9. “Türkiyə və Avropa”. “İstiqlal”, №13 , 1932.
10. “Münəvvər mühacirin borcu”. “İstiqlal” №15 , 1932.
11. “Beynəlmiləl iki hadisə”, “İstiqlal”, №16, 1932.
12. “Bir pərdə daha”. “İstiqlal”, №18 , 1932.
13. “Görmədikləri fil”. “İstiqlal”, №19 , 1932.
14. “Bir rejimin ildönümü”. “İstiqlal”, №20 , 1932.
15. “Əski nəqərat”. “İstiqlal”. №22 , 1932.
16. “Haqq da, ümid də bizdə”. “İstiqlal”, № 28, 1933.
17. “Demokrasi və sovətlər”. “İstiqlal”, № 30, 1933.
18. “Qanlı vəhşətlər”. “İstiqlal”, № 31, 1933.
19. “Rədd olsun işğal”. “İstiqlal”, № 33 , 1933.
20. “Uzaq Şərqdə”. “İstiqlal”, № 34 , 1933.
21. “Azərbaycan Cümhuriyyəti haqqında bəzi qəydlər”. “İstiqlal”, № 35, 1933.
22. “Sovetlərdə vəziyyət”. “İstiqlal”, № 40 , 1933.
23. “Yaşasın Türkiyə Cümhuriyyəti”. “İstiqlal”, № 45 , 1933.
24. “İstiqlal bayramları”. “İstiqlal”, № 46 , 1933.
25. “Milli bir günümüz”. “İstiqlal”, № 47 , 1933.
26. “Ukrayna məsələsi”. “İstiqlal”, № 48 , 1933.
27. “1934 eşiyində”. “İstiqlal”, № 49 , 1934.
28. “Üçüncü ilimizdə”. “İstiqlal”, № 50 , 1934.
29. “Şəfibəyçilik”. “İstiqlal”, № 60, 1934.
30. “Tarixi bir akt”. “İstiqlal”, № 64 , 1934.

ALMANİYANIN BERLİN ŞƏHƏRİNDƏ (TÜRKCƏ)
YAYIMLANAN “QURTULUŞ” JURNALINDAKI YAZILARI

1. “Azərbaycan hərəkatında Topçubaşi Əlimərdan bəyin yeri”. “Qurtuluş”, N2, 1934.
2. “Azərbaycan hərəkatında Topçubaşi Əlimərdan bəyin yeri”. “Qurtuluş”, N2, 1934.
3. “Sovetlərdə qan və vəhşət”. “Qurtuluş”, N2, 1934.
4. “İki əlamət”. “Qurtuluş”, N3, 1934.
5. “Qorxudan islahat”. “Qurtuluş”, N4, 1935.
6. “Yusif Akçora. “Qurtuluş”, N5, 1935.
7. “Qara ildönümündə”.”Qurtuluş”,N6,1935.
8. “Jozef Pilsudski”. “Qurtuluş”, N7- 8, 1935.
9. “Mayıs münasibəti ilə”. “Qurtuluş”, N7-8, 1935.
10. “Stalinin hakimiyyəti”. “Qurtuluş”, N9, 1935.
11. “Yeni Leh Konstitutionu”. “Qurtuluş”, N10, 1935.
12. “Hürriyyət meydanı”. “Qurtuluş”, N10, 1935.
13. “Cəfər Seyidəhməd üçün”. “Qurtuluş”, N11,1935
14. “Lehistan müsəlmanları”. “Qurtuluş”, N13-14, 1935.
15. “Qəzetlərinə görə yeni İran”. “Qurtuluş”, N15, 1935.
16. “Kommunizmə qarşı millətlərarası mücadilə”. “Qurtuluş”, N25-26, 1936.
17. “Rusluq bayrağı altında”. “Qurtuluş”, N16, 1936.
18. “Tokio hadisəsi münasibəti ilə”. “Qurtuluş”, N17, 1936.
19. “İstiqlal günümüzdə”. “Qurtuluş”, N19, 1936.
20. “Yeni Türkiyənin zəfəri”. “Qurtuluş”, N28, 1937.
21. “Mühitdin Birgənə görə Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri”. “Qurtuluş”, N36, 1937.
22. “Azərbaycanda rus koloni siyasəti”. “Qurtuluş”, N39-41, 1938.
23. “Azərbaycanda rus koloni siyasəti”, 4-cü məqalə. “Qurtuluş”, N43, 1938
24.”20-ci ildönümündə”. ”Qurtuluş”, N43,1938.

“MÜSAVAT” BÜLLETENİNDƏ NƏŞR EDİLƏN YAZILARI
1. “Bizim sosial sistem”. Milli Təsanüd. “Müsavat” Bülleteni, Berlin, N 2, 1937.
2. “Milli mücadilədə sosial şüarlar”. “Müsavat” Bülleteni, Berlin, N 3, 1937.

“AZƏRBAYCAN” JURNALINDA ÇAP EDİLƏN MƏQALƏLƏRİ (1952-1955-Cİ İLLƏR)
1. “Azərbaycan Cümhuriyəti haqqında ümumi məlumat”, il-1, say 1, aprel 1952, səh. 4-7.
2. “Nizamidə Türklük”, il-1, s. 2, 1 mayıs 1952, səh. 3-6+s. 13.
3. “Doğu İslam mədəniyyətində Azərbaycanın rolu”, il-1, say 3, 1 iyun 1952, səh. 3-5 (Nizami adlı sərinin muqəddiməsindən).
4. “İxtiyar qadın ilə Sultan Səncər”, il-1, say 3, 1 iyun 1952, səh. 8-9. (Nizaminin “Sirlər Xəzinəsi” adlı
əsərindən).
5. “Azərbaycan Mətbuatının Piri”, il-1, say 4, 1 iyul 1952, səh. 2-3.
6. “Doğu İslam Mədəniyətində Azərbaycanın Rolu II”, il-1, say 4, 1 iyul 1953, səh. 9-10.
7. “Şəkilcə də məzmunca da ruslaşdırma”, il-1, say 5, 1 avqust 1952, səh. 2-5.
8. “Dədə Qorqud Dastanları”, il- 1, say 6, 1 sentyabr 1952, səh. 2-5 .
9. “Büyük kompozitor Hacıbəyli Üzeyir”, il-1, say 8, 1 noyabr 1952, səh. 8-9.
10. “Milli Azərbaycan Şurasının Müraciəti”, il-1, say 8 noyabr 1952, səh. 22-23. (29 noyabr 1918 Bakıda
Azərbaycan qəzetindən).
11. “Çəkil Bir yana sakitləş”, il-1, say 10, yanvar 1953, səh. 9 (“Füyuzat”, 30,
sayı 19 oktyabr 1907-dən).
12. “Milli Təsanüd”, il-1, say 12, 1 mart 1953, səh. 2-5.
13. “Azərbaycanda memarlıq abidələri”, il- 2, say 5 (17), avqust 1953, səh. 6-7.
14. “Dədə Qorqud Oğuznamələri”, il-2, say 7 (19), oktyabr 1953, səh. 26-27.
15. “Yaşasın Türkiyə Cumhuriyəti”, il-2, say 7 (19), oktyabr 1953, səh. 4-8.;
Təkrar “Azərbaycan” dər. il-22, say 208, 1973.; Təkrar “Azərbaycan” dər., il-32, say 246, oktyabr-noyabr-dekabr 1983, (Berlində çıxan “İstiqlal” qəzeti, 29 birinci təşrin 1933-dən).

16. “Qurtulan Şərqin simvolu”, il-2, s. 8-9 (20-21), noyabr-dekabr 1953, səh. 2-
3.
17. “Cavad Xanın şəhid olmasının 150-ci ildönümü”, il-2, say 10-11 (22-23) yanvar-fevral-mart 1954, səh. 36-37.
18. “Şirvanlı Xaqani”, “Azərbaycan Yurt Bilgisi”, c. 4, say 37, fevral 1954, səh. 2-10.
19. “Novruz Bayramı”, il-2, say 12 (24), mart 1954, səh. 5-7.
20. “Azərbaycan Davası”, il- 3, say 2-3 26-27), may-iyun 1954, səh. 3-6.
21. “Ayaz İshaqi mərhum üçün”, il-3, say 4-5, (28-29) iyul-avqust 1954, səh. 6-9.;
Təkrar Məhəmməd Ayaz İshaqi: həyatı və fəaliyyəti, H. Tahir Çağatay, Ali Akış v. d. Ankara 1979, səh. 316-319.
22. “Azərbaycan memarlıq abidələri”, il- 3, say 8 (32), noyabr 1954, səh. 9-13.
23. İdealistlər, Opportunistlər, Bozguncular”, il-3, say 9 (33), dekabr 1954, səh. 3.
24. “Azərbaycan memarlıq abidələri II”, il-3, say 9 (33), dekabr, 1954, səh. 7- 10.
25. “Fətəlibəylinin qətli münasibətilə söylədiyi nitq”, il-3, say. 9 (33), dekabr 1954, səh. 11.
26. “Şirvanlı Hakani”, il-3, say 9 (33), dekabr 1954, səh. 19-21.
27. “Ədəbi bir risalə”, “Türk Yurdu”, say 240, yanvar 1955, səh. 526- 530.
28. “Azərbaycan Cümhuriyətinin Böyük Dövlətlər tərəfindən tanınması”, “Azərbaycan” dər., il-4, say. 10-11 (34-35), yanvarfevral 1955, səh. 2-4.
29. “Mirzə Fətəli Axundzadə”, il-4, say 10-11 (34-35), yanvar-fevral 1955, səh. 14-16.
30. “Azərbaycan memarlıq abidələri III”, il-4, say 10-11 (34-35), yanvar-fevral 1955, səh. 21-25.
31. “Rical-i Azərbaycan Asr-i məşrutiyət”, “Azərbaycan” dər., il-4, say 10-11 (34-35) yanvar-fevral 1955, səh. 33-35,
32. “Ədəbi bir risalə II”, “Türk Yurdu”, say 241, şubat 1955, səh. 607-613.

Qeyd: M.Ə.Rəsulzadənin “Azərbaycan” jurnalında sağlığında 30 məqaləsi,”Azərbaycan Yurd Bilgisi”ndə (1954-ci ildə) 1 məqaləsi,”Türk Yurdu”nda da 1 məqaləsi nəşr edilib.