Məhəmməd Əmin Rəsulzadə
(1884 Bakı - 1955 Ankara)Azərbaycan Istiqlal Hərəkatının ideoloqu,
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin İstiqlalını elan edən Milli Şuranın Sədri

Kitablar Məqalələr Nitqlər/Xitablar

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə
haqqında yazılanlar
Kitablar


Məhəmməd Əmin Rəsulzadə (1884 - ...)

Bu bloq səhifə dövrü mətbuatda gedən məqalələr videolar və kitablar haqqında məlumatları əhatə edir.

Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin sağlığında 27 kitabı (onlardan 6-sı Azərbaycanda, 11-i Türkiyədə, 4-ü Fransada, 2-si Almanyada, 2-si Polşasa, 2-si isə İranda) çap olunub. 6 tərcüməsi (fars və rus dillərindən) 9 şeiri nəşr edilib. Bundan əlavə o 2 pyes yazıb. Nəşr olunan 1149 yazısından 1-i tərcümə 9-u şeir, qalanları müxtəlif mövzulu əsərlər, məqalələr, araşdırmalar və yazılarıdır.

Azərbaycanda çap olunmuş kitabları

 1. "Qaranlıqda işıqlar" Pyes. Bakı, 1908
 2. "Nagəhan bəla" Pyes. Bakı, 1908
 3. "Acı bir həyat". Bakı, 1912
 4. "Şəkli-idarə Haqqında iki baxış". Bakı 1917 ("Açıq Söz" Mətbəsi)
 5. "Cəmaət İdarəsi". Bakı 1917
 6. "Bizə hansı idarə faydalıdır?" Bakı 1917
 7. "Azərbaycan təşəkkülündə Müsavat". Bakı, 1920
 8. "Azərbaycan Cümhuriyyəti". Bakı, 1990 (nəşrə hazırlayan Asif Rüstəmli)
 9. "Stalinlə ixtilal xatirələri". Bakı, 1991 (nəşrə hazırlayan Nasib Nəsibzadə)
 10. "Əsrimizin Səyavuşu, Azərbaycan Cümhuriyyəti, Çağdaş Azərbaycan tarixi, Çağdaş Azərbaycan Ədəbiyyatı", Bakı 1991
 11. "Azərbaycan şairi Nizami". Bakı, 1991
 12. "Bolşeviklərin şərq siyasəti". Bakı, 1994
 13. "Azərbaycan Davası". Bakı, 1996 (nəşrə hazırlayan Nəsiman Yaqublu)
 14. "Azərbaycan şairi Nizami". Bakı, 2008
 15. "Milli Birlik". Bakı, 2009
 16. "Azərbaycan milli hərəkatı". Bakı, "Elm" 2009
 17. "Bir türk millətçisinin Stalnlə İxtilal xatirələri". Bakı, 2011
 18. "Azərbaycan şairi Nizami". Bakı, 2011 (Bilim dinləyicisi. Ph.Dr. Yadigar Türkel)
 19. "Qafqaz Türkləri". Bakı, 2012
 20. "Panturanizm. Qafqazın sorunu". Bakı, 2012
 21. "İran Türkləri". Bakı, 2013
 22. Seçilmiş əsərləri, l cild, Bakı 1992 (1903 - 1909)
 23. Seçilmiş əsərləri, ll cild, Bakı 2001 (1909 - 1914)
 24. Seçilmiş əsərləri, lll cild, Bakı 2012 (1915 - 1916)
 25. Seçilmiş əsərləri, lV cild, Bakı 2013 (1917 - aprel 1918)
 26. Seçilmiş əsərləri, V cild, Bakı 2014 (1918)

Seçilmiş əsərlərini nəşrə prof. Şirməmməd Hüseynov hazırlamışdır.

Türkiyədə çap olunmuş kitabları

 1. "Azərbaycan Cümhuriyyəti (keyfiyyəti - təşəkkülü və şimdiki vəziyyəti)". İstanbul, 1923
 2. "Əsrimizin siyavuşu". İstanbul, 1923
 3. "İstiqlal məfkurəsi və gənclik". İstanbul, 1925
 4. "Rusiyada siyası vəziyyət". İstanbul, 1925
 5. "İxtilalçı sosyalizmin iflası və demokratiyanın gələcəyi". İstanbul, 1928
 6. "Milliyet və bolşevizm". İstanbul, 1928
 7. "Şəfibəyçilik". İstanbul, 1934
 8. "Azərbaycan kültür ənənələri", Ankara, 1949
 9. "Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı". Ankara, 1950
 10. "Çağdaş Azərbaycan tarixi". Ankara, 1951
 11. "Azərbaycan şairi Nizami". Ankara, 1951
 12. "Milli təsanüd". Ankara, 1978
 13. "Azərbaycan kültür gələnəkləri və Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı". Ankara, 1984
 14. "Əsrimizin siyavuşu". Ankara, 1989
 15. "Azərbaycan Cümhuriyyəti (keyfiyyəti - təşəkkülü və şimdiki vəziyyəti)". İstanbul, 1992 (Yenidən çapa hazırlayan Yavuz Akpınar)
 16. "Azərbaycan problemi". Ankara, 1996 (Almancadan türkcəyə tərcümə edən P. Mete, S. Şimşir)
 17. "Bir türk millətçisinin Stalinlə ixtilal xatirələri". İstanbul, 1997 (yenidən çapa hazırlayan S.Şimşir)
 18. "İran türkləri". İstanbul, 1993 (çapa hazırlayan Y. Akpınar)
 19. "Qafqaz türkləri". İstanbul, 1993 (çapa hazırlayan Y. Akpınar)
 20. "M.Ə. Rəsulzadənin Məclisi-Məbusan qonuşmaları". Ankara, 2003 (çapa hazırlayan S.Şimşir)
 21. "Rusiyada Siyasi vəziyyət". İstanbul, 2005 (ikinci baskı)
 22. "Xatirələr və Qafqasya". İstanbul, 2011 (çapa hazırlayan S.Şimşir)

İranda yayımılanan əsərləri

 1. "E'tidaliyyun" Partiyasının tənqidi. Tehran, 1910 (fars dilində)
 2. Seadeti-Beşer, Ərdəbil, 1911 (fars dilində)
 3. Tehran. "İran Məşrutə İnqilabından məlumatlar". Tehran, 2006

Rusiyada yayımılanan əsərləri

 1. Aydin Balaev,Mamed Emin Rasulzade,1884-1955.Moskva,2009,Flinta.
 2. Mamed Emin Rasulzade.Sbornik proizvaedeniy i pisem.Sostavitel',predislovie i primechaniya-S.Isxakov.Moskva,2010,Flinta
 3. Ramiz Abutalibov.Mamed Emin Rasulzade i Kavkazskaya Konfederatsiya.Moskva,2011.Izdatel'stvo "Sotsial'no- politicheskaya Misl'"
 4. "A.M.Topchibashi i M.E.Rasulzade.Perepiska 1923 - 1926".Sostavitel',predislovie i primechaniya S.M.Isxakov-Moskva,Izdatel'stvo "Sotsial'no-politicheskaya MISL' ",2012
 5. Aydin Balaev.Mamed Emin Rasulzade.Na chujix beregax.Moskva,2013,"Maska"

Avropada yayımılanan əsərləri

1) Polşa

 1. "Pantürkizm və Qafqasya problemi". Rusca, Varşava, 1930
 2. "Azərbaycan müstəqillik uğrunda mübarizə". Polyakca. Varşava, 1938

2) Almanya

 1. "Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı". Yeni hərflərlə. Berlin, 1936
 2. Resulzade M. E. Das problem Azerbaidshan. Berlin, 1938

Bəzi kitabların fotoları

Hazırlanır